Toimintasuunnitelma

REKKU RESCUE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Visiomme on, että jokainen lemmikkieläin syntyy toivottuna ja sillä on koti, jossa sen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehditaan.

Missiomme on tehdä työtä kodittomien lemmikkieläinten määrän vähentämiseksi ja lemmikkien hyvinvoinnin edistämiseksi.

Johdanto

Eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescue ry on perustettu vuonna 2002. Vuonna 2022 yhdistys täyttää 20 vuotta.

Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa kodittomien eläinten, erityisesti kissojen ja koirien, fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja asemaa.

Rekku Rescue ry tekee eläinsuojelutyötä Suomessa ja Virossa. Tavoitteenamme on vähentää kodittomien kissojen ja koirien määrää järjestämällä sterilointi- ja sirutuskampanjoita sekä tiedottamalla steriloinnin ja mikrosirutuksen tärkeydestä. Kampanjoita järjestämme sekä Suomessa että Virossa eri yhteistyötahojen kanssa.

Rekku Rescue ry on rekisteröitynyt eläinten tuojaksi Ruokavirastoon ja noudatamme edelleen välitettäväksi tuotavien eläinten kohdalla kaupallisen tuonnin vaatimuksia. Noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta ja soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä sekä hyviä hallinto- ja markkinointitapoja.

Toiminta Suomessa

Toimintavuonna panostamme edelleen voimakkaasti ennaltaehkäisevään eläinsuojelutoimintaan. Toimimme Suomen kissakriisin ratkaisemiseksi yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on myös edelleen saada lainsäädäntöön erityisesti kissan asemaa parantavia muutoksia. Pyrimme vaikuttamaan uuden eläinlain ja siihen liittyvien asetusten sisältöön lausunnoilla ja kampanjoinnilla.

Järjestämme maatiaiskissojen leikkauspäiviä ja -kampanjoita eri puolilla Suomea. Tavoitteena on järjestää kymmenen leikkauspäivää vuoden aikana.

Jatkuviin strerilointikampanjoihin etsimme yhteistyöeläinlääkäreitä uusilta paikkakunnilta.

Järjestämme jatkuvia sirutuskampanjoita sekä sirutustapahtumia eri puolilla Suomea ja viestimme mikrosirutuksen ja rekisteröinnin tärkeydestä.

Jatkamme työtämme kissapopulaatioiden auttamiseksi ja niiden syntymisen ehkäisemiseksi.

Teemme yhteistyötä muiden eläinsuojeluyhdistysten ja löytöeläintoimijoiden kanssa. Lisäksi teemme yhteistyötä eläinsuojeluviranomaisten kanssa.

Pääkaupunkiseudulla lainaamme loukkuja kissansa tai koiransa kadottaneille.

Kotien etsintä suomalaisille kodittomille sekä uutta kotia tarvitseville kissoille ja koirille jatkuu ennallaan. Kaikki kauttamme kotia etsivät eläimet ovat eläinlääkärin tarkastamia, ja ne on steriloitu, mikrosirutettu, rokotettu ja loishäädetty. Kaikille aikuisille kissoille tehdään myös FIV/FELV-testi.

Ylläpidämme sijaiskotiverkostoa, joka tarjoaa väliaikaista hoitoa Suomessa oleville kodittomille kissoille ja koirille. Huolehdimme eläinten asianmukaisesta ja laadukkaasta hoidosta sijaiskodeissamme ja välitämme samaa tietoutta eteenpäin myös uusille omistajille.

Panostamme koira- ja kissavaraajien sekä sijaiskotien koulutukseen varmistaaksemme adoptiotoiminnan säilymisen korkeatasoisena. Huolehdimme siitä, että kissa- ja koiravaraajamme sekä muut aktiivitoimijamme ovat hyvin perehdytettyjä ja että jokainen saa tukea tehtävässään. Rekrytoimme uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaamme.

Tehostamme sisäistä tiimityöskentelyä sekä kommunikaatiota ja yhteistyötä eri tiimien välillä. Kehitämme edelleen sisäistä viestintää. Järjestämme aktiivitoimijoille ja sijaiskodeille heidän hyvinvointiaan tukevaa toimintaa turvataksemme vapaaehtoisten jaksamisen ja motivaation.

Toiminta Virossa

Virossa pääasiallisia yhteistyötarhojamme ovat Pärnu varjupaik, Valga varjupaik, Läänemaa varjupaik, Tallin varjupaik ja Viljandi varjupaik. Yhteydenpito on tiivistä yhteistyötarhojemme kanssa, ja vierailemme niillä mahdollisuuksien mukaan. Vuoden aikana rekrytoimme uusia vapaaehtoisia, jotta pystymme turvaamaan tarhavierailut. Tavoitteena on myös löytää uusia yhteistyötarhoja sekä järjestää strerilointi- ja sirutuskampanjoita eläinten paikallisen kodin saannin edistämiseksi.

Tuemme yhteistyötarhojamme eläinten hoitokustannuksissa, erityisesti steriloinneissa, jotta yhtään kissaa tai koiraa ei luovuteta steriloimattomana omaan kotiin. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni koditon kissa ja koira löytää kotimaastaan kodin. Lisäksi tuemme yhteistyötarhoja ruoka- ja tarvikelahjoituksilla sekä tarvittaessa harkinnan mukaan rahalahjoituksilla.

Tavoitteenamme on myös kohentaa löytöeläinten oloja paikan päällä tukemalla löytöeläintarhoja esimerkiksi eläintilojen kunnostustöissä.

Teemme yhteistyötä myös muiden virolaisten löytöeläintarhojen ja eläinsuojeluyhdistysten kanssa resurssiemme sen salliessa hallituksen erillispäätöksen mukaan.

Harkinnan mukaan etsimme koteja Suomesta virolaisille koirille, joihin yhdistyksemme edustaja on tutustunut paikan päällä.

Rekku Rescue on sitoutunut suomalaisten rescueyhdistysten luomiin yhteisiin Responsible Rescue -toimintakriteereihin, https://www.responsiblerescue.fi/.

Viestintä  

Viestinnän päätavoitteena on parantaa kissojen ja koirien arvostusta ja asemaa tiedottamalla sekä asenteisiin ja päätöksentekoon vaikuttamalla. Haluamme herättää keskustelua eläinsuojelun ajankohtaisista aiheista sekä parantaa yhdistyksen tunnettuutta alansa luotettavana toimijana ja asiantuntijana. Markkinointiviestinnällä tuetaan varainhankintaa ja vapaaehtoisten rekrytointia.

Tärkeimmät viestintäkanavat ovat yhdistyksen kotisivut sekä sosiaalinen media. Somekanavat ovat Facebook, Instagram ja YouTube sekä uutena LinkedIn.

Yhteydenpitoa tiedotusvälineisiin lisätään ja sen suunnitelmallisuutta kehitetään edelleen. Medialle tarjotaan ajankohtaista ja kiinnostavaa aineistoa eri muodoissa.

Sähköinen uutiskirje jäsenistölle ja tilaajille julkaistaan noin 10 kertaa vuodessa. Lisäksi Rekku-kummeille eli kuukausilahjoittajille julkaistaan oma uutiskirje 1-2 kertaa vuodessa.

20-juhlavuosi

Vuosi 2022 on Rekku Rescuen 20-vuotisjuhlavuosi. Juhlavuosi näkyy läpi vuoden yhdistyksen viestinnässä ja tapahtumissa. Juhlavuodeksi suunnitellaan oma logo ja toteutetaan videosarja yhdistyksen kautta vuosien varrella kodin saaneista kissoista ja koirista. Lisäksi julkaistaan vapaaehtoisten tarinoita ja muisteluita podcast- tai videosarjana.

Alkukesästä järjestetään eläinsuojeluyhdistyksille ja muille alan toimijoille suunnattu eläinsuojeluseminaari pääkaupunkiseudulla. Yhdistyksen jäsenille ja vapaaehtoisille kohdistettu 20-vuotisjuhla pidetään syyskuussa. Tapahtumat järjestetään koronatilanteen salliessa ja mahdollisesti sen edellyttämin rajoituksin.

Varainhankinta 

Jatkamme panostamista varainhankinnan kehittämiseen ja etsimme uusia varainhankinnan keinoja.

Kuukausilahjoitustoimintoa (Rekku-kummius) markkinoidaan aktiivisesti. Tavoitteena on saada vuoden aikana vähintään 100 uutta kuukausilahjoittajaa.

Järjestämme kampanjakeräyksiä kohdistettuna kissoille, koirille, Viron toimintaan ja sterilointikampanjoihin sekä yleiskeräyksiä eri teemoilla. Yhdistyksellä on 20 keräyslipasta eri tahoilla sekä kaksi pullonpalautuskuittien keräyslipasta. Pullokuittien keräyspisteitä pyritään saamaan lisää.

Harjoitamme kirpputoritoimintaa ja myymme kannatustuotteita. Kannatustuotteita myydään pääosin uuden Rekkukaupan kautta, poislukien vanhat varastossa olevat tuotteet ja seinäkalenterit. Facebookin Rekkutorilla järjestämme hyväntekeväisyyshuutokauppoja, myymme lahjoitustuotteita sekä eettisiä lahjakortteja.

Selvitämme edelleen mahdollisuuksia saada tukea toiminnalle valtiolta, kunnilta sekä erilaisilta säätiöiltä ja haemme soveltuvia avustuksia.

Muuta

Osallistumme mahdollisuuksien mukaan erilaisiin tapahtumiin, kuten messuille ja myyjäisiin. Järjestämme myös ruoka- ja tarvikekeräyksiä sekä muita mahdollisia tapahtumia ja tempauksia varojen keräämiseksi ja yhdistyksen tunnettuuden lisäämiseksi.

Tavoitteena on elvyttää kuukauden toisena maanantaina pidettävä Maanantaimiitti, johon kaikki toiminnastamme kiinnostuneet ovat tervetulleita matalalla kynnyksellä mukaan. Mikäli miittiä ei voida koronatilanteesta johtuen järjestää fyysisenä tapaamisena, voidaan se pitää myös etänä. Vapaaehtoisille järjestetään lisäksi muita yhteisiä tapahtumia yhteisöllisyyden kasvattamiseksi.

Otamme toiminnassamme huomioon mahdollisesti jatkuvan koronaepidemian vaikutukset ja rajoitukset. Varaudumme edelleen epidemian vaikutuksiin lemmikkieläinten tilanteeseen Suomessa ja Virossa.

Kokoukset

Yhdistys pitää vuonna 2022 sääntöjen mukaiset kevät- ja syyskokouksen. Tarpeen mukaan yhdistys kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle. Hallitus kokoontuu säännöllisesti noin kerran kuukaudessa.

________________________

REKKU RESCUE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Visiomme on, että jokainen lemmikkieläin syntyy toivottuna ja sillä on koti, jossa sen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehditaan.

Missiomme on tehdä työtä kodittomien lemmikkieläinten määrän vähentämiseksi ja lemmikkien hyvinvoinnin edistämiseksi.

Johdanto

Eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescue ry on perustettu vuonna 2002.

Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa kodittomien eläinten, erityisesti kissojen ja koirien, fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja asemaa.

Rekku Rescue ry tekee eläinsuojelutyötä Suomessa ja Virossa. Tavoitteenamme on vähentää kodittomien kissojen ja koirien määrää järjestämällä sterilointi- ja sirutuskampanjoita sekä tiedottamalla steriloinnin ja mikrosirutuksen tärkeydestä. Kampanjoita järjestämme sekä Suomessa että Virossa eri yhteistyötahojen kanssa.

Rekku Rescue ry on rekisteröitynyt eläinten tuojaksi Ruokavirastoon ja noudatamme edelleen välitettäväksi tuotavien eläinten kohdalla kaupallisen tuonnin vaatimuksia. Noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta ja soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä sekä hyviä hallinto- ja markkinointitapoja.

Toiminta Suomessa

Toimintavuonna panostamme edelleen voimakkaasti ennaltaehkäisevään eläinsuojeluun. Toimimme ja viestimme tehokkaasti Suomen kissakriisin ratkaisemiseksi yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Tavoitteena on saada myös lainsäädäntöön kissan asemaa parantavia muutoksia.

Järjestämme maatiaiskissojen sterilointipäiviä ja -kampanjoita eri puolilla Suomea. Tavoitteena on järjestää vähintään 15 leikkauspäivää vuoden aikana. Jatkuviin strerilointikampanjoihin etsimme uusia yhteistyöeläinlääkäreitä paikkakunnilta, joita kampanjamme eivät vielä tavoita.

Jatkamme myös työtämme kissapopulaatioiden auttamiseksi.

Teemme yhteistyötä muiden eläinsuojeluyhdistysten ja löytöeläintoimijoiden kanssa. Tuemme muita eläinsuojelutyötä tekeviä tahoja harkinnan mukaan resurssiemme puitteissa. Lisäksi teemme yhteistyötä eläinsuojeluviranomaisten kanssa.

Pääkaupunkiseudulla lainaamme loukkuja kissansa tai koiransa kadottaneille.

Kotien etsintä suomalaisille kodittomille sekä uutta kotia tarvitseville kissoille ja koirille pysyy ennallaan. Kaikki kauttamme kotia etsivät eläimet ovat eläinlääkärin tarkastamia, ja ne on steriloitu, mikrosirutettu, rokotettu ja loishäädetty. Kaikille aikuisille kissoille tehdään myös FIV/FELV-testi.

Ylläpidämme sijaiskotiverkostoa, joka tarjoaa väliaikaista hoitoa Suomessa oleville kodittomille kissoille ja koirille. Huolehdimme eläinten asianmukaisesta ja laadukkaasta hoidosta sijaiskodeissamme ja välitämme samaa tietoutta eteenpäin myös uusille omistajille.

Panostamme koira- ja kissavaraajien sekä sijaiskotien koulutukseen varmistaaksemme adoptiotoiminnan säilymisen korkeatasoisena. Huolehdimme siitä, että kissa- ja koiravaraajamme sekä muut aktiivitoimijamme ovat hyvin perehdytettyjä ja että jokainen saa tukea tehtävässään. Rekrytoimme tarvittaessa uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaamme.

Tehostamme sisäistä tiimityöskentelyä sekä kommunikaatiota ja yhteistyötä eri tiimien välillä. Kehitämme edelleen sisäistä viestintää. Järjestämme aktiivitoimijoille heidän hyvinvointiaan tukevaa toimintaa turvataksemme heidän jaksamisensa.

Viestintä

Viestinnän päätavoitteena on parantaa kissojen ja koirien arvostusta ja asemaa tiedottamalla sekä asenteisiin ja yhteiskunnan päätöksentekoon vaikuttamalla. Haluamme herättää keskustelua eläinsuojelun ajankohtaisista aiheista sekä parantaa yhdistyksen tunnettuutta alansa luotettavana toimijana ja asiantuntijana. Markkinointiviestinnällä tuetaan varainhankintaa ja vapaaehtoisten rekrytointia.

Tärkeimmät viestintäkanavat ovat yhdistyksen kotisivut sekä sosiaalinen media. Käytössä olevat somekanavat ovat Facebook ja Instagram sekä YouTube-kanava, jonka käyttöä kehitetään edelleen. Harkitaan uusien kanavien käyttöönottoa.

Yhteydenpitoa tiedotusvälineisiin lisätään ja sen suunnitelmallisuutta kehitetään edelleen. Medialle tarjotaan ajankohtaista ja kiinnostavaa aineistoa eri muodoissa.

Sähköinen uutiskirje jäsenistölle ja tilaajille julkaistaan noin 10 kertaa vuodessa. Lisäksi Rekku-kummeille eli kuukausilahjoittajille julkaistaan oma uutiskirje kaksi kertaa vuodessa.

Sisäistä viestintää aktiivitoimijoille lisätään ja kehitetään.

Varainhankinta

Panostamme varainhankinnan kehittämiseen ja etsimme uusia varainhankinnan keinoja.

Kuukausilahjoitustoimintoa (Rekku-kummi) markkinoidaan aktiivisesti. Tavoitteena on saada vuoden aikana vähintään 100 uutta kuukausilahjoittajaa.

Järjestämme kampanjakeräyksiä kohdistettuna kissoille, koirille, Viron toimintaan ja sterilointikampanjoihin sekä yleiskeräyksiä eri teemoilla. Yhdistyksellä on 20 keräyslipasta eri tahoilla sekä kaksi pullonpalautuskuittien keräyslipasta. Pullokuittien keräyspisteitä pyritään saamaan lisää.

Harjoitamme kirpputoritoimintaa ja myymme kannatustuotteita. Kannatustuotteet ja niiden myyntikonsepti uudistetaan kevään aikana. Facebookin Rekkutorilla järjestämme hyväntekeväisyyshuutokauppoja, myymme lahjoitustuotteita sekä eettisiä lahjakortteja.

Selvitämme mahdollisuuksia saada tukea toiminnalle valtiolta, kunnilta sekä erilaisilta säätiöiltä ja haemme soveltuvia avustuksia.

Toiminta Virossa

Virossa pääasiallisia yhteistyötarhojamme ovat Pärnu varjupaik, Valga varjupaik, Läänemaa varjupaik, Tallin varjupaik ja Viljandi varjupaik. Yhteydenpito on tiivistä yhteistyötarhojemme kanssa, ja vierailemme niillä mahdollisuuksien mukaan. Vuoden aikana rekrytoimme uusia vapaaehtoisia, jotta pystymme turvaamaan tarhavierailut. Tavoitteena on myös löytää uusia yhteistyötarhoja sekä järjestää strerilointi- ja sirutuskampanjoita eläinten paikallisen kodin saannin edistämiseksi.

Tuemme yhteistyötarhojamme eläinten hoitokustannuksissa, erityisesti steriloinneissa, jotta yhtään kissaa tai koiraa ei luovutettaisi steriloimattomana omaan kotiin. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni koditon kissa ja koira löytää kotimaastaan kodin. Lisäksi tuemme yhteistyötarhoja ruoka- ja tarvikelahjoituksilla sekä tarvittaessa ja erillisen tapauskohtaisen päätöksen mukaan myös rahalahjoituksilla.

Tavoitteenamme on myös kohentaa löytöeläinten oloja paikan päällä tukemalla löytöeläintarhoja esimerkiksi eläintilojen kunnostustöissä.

Teemme yhteistyötä myös muiden virolaisten löytöeläintarhojen ja eläinsuojeluyhdistysten kanssa resurssiemme sen salliessa hallituksen erillispäätöksen mukaan.

Harkinnan mukaan etsimme koteja Suomesta virolaisille koirille, joihin yhdistyksemme edustaja on tutustunut paikan päällä.

Rekku Rescue on sitoutunut suomalaisten rescueyhdistysten luomiin yhteisiin Responsible Rescue -toimintakriteereihin, https://www.responsiblerescue.fi/.

Muuta

Osallistumme mahdollisuuksien mukaan erilaisiin tapahtumiin, kuten messuille ja myyjäisiin. Järjestämme myös ruoka- ja tarvikekeräyksiä sekä muita mahdollisia tapahtumia ja tempauksia varojen keräämiseksi ja yhdistyksen tunnettuuden lisäämiseksi.

Pääkaupunkiseudulla jatkuu kuukauden toisena maanantaina pidettävä Maanantaimiitti, johon kaikki toiminnastamme kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan. Vuoden alusta käynnistyy säännöllisesti järjestettävä aktiivien vapaamuotoinen verkkomiitti. Vapaaehtoisille järjestetään lisäksi muita yhteisiä tapahtumia yhteisöllisyyden kasvattamiseksi.

Otamme toiminnassamme huomioon mahdollisesti jatkuvan koronaepidemian vaikutukset ja rajoitukset. Varaudumme myös epidemian vaikutuksiin lemmikkieläinten tilanteeseen Suomessa.

Kokoukset

Yhdistys pitää vuonna 2021 sääntöjen mukaiset kevät- ja syyskokouksen. Tarpeen mukaan yhdistys kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle. Hallitus kokoontuu säännöllisesti noin kerran kuukaudessa.

Toimintasuunnitelma on hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 26.11.2020.

____________________

Rekku Rescue Ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Visiomme on, että jokainen lemmikkieläin syntyy toivottuna ja sillä on koti, jossa sen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehditaan.

Missio – Teemme työtä kodittomien lemmikkieläinten määrän vähentämiseksi ja edistääksemme lemmikkien hyvinvointia.

Johdanto

Eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescue ry on perustettu vuonna 2002.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kodittomien eläinten, erityisesti kissojen ja koirien, fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja asemaa.

Rekku Rescue ry tekee eläinsuojelutyötä Suomessa ja Virossa. Tavoitteenamme on vähentää kodittomien kissojen ja koirien määrää järjestämällä sterilointikampanjoita ja tiedottamalla steriloinnin ja mikrosirutuksen tärkeydestä. Näitä kampanjoita järjestämme sekä Suomessa että Virossa eri yhteistyötahojen kanssa.

Rekku Rescue ry on rekisteröitynyt tuojaksi Ruokavirastoon ja noudatamme edelleen välitettäväksi tuotavien eläinten kohdalla kaupallisen tuonnin vaatimuksia. Noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta ja soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä sekä hyviä hallinto- ja markkinointitapoja.

Toiminta Suomessa

Toimintavuonna panostamme ennaltaehkäisevään eläinsuojeluun. Järjestämme maatiaiskissojen sterilointipäiviä ja -kampanjoita eri puolilla Suomea, jotta ei-toivottuja kissanpentuja ei pääsisi syntymään. 

Leikkauspäiviä järjestämme joko yksin, yhdessä muiden eläinsuojeluyhdistysten tai muiden toimijoiden kanssa. Hankimme uusia yhteistyöeläinlääkäreitä paikkakunnilta, joilla meillä ei vielä kampanjoita ole.

Jatkamme myös työtämme ongelmallisten kissapopulaatioiden parissa. 

Teemme yhteistyötä eri eläinsuojeluyhdistysten ja löytöeläintoimijoiden kanssa. Avustamme yhteistyötarhoja, yksittäisiä löytöeläintarhoja ja muita eläinsuojelutyötä tekeviä tahoja resurssiemme mukaan ruoka- ja tarvikelahjoituksilla ja satunnaisesti myös rahalahjoituksin. Lisäksi teemme yhteistyötä eri eläinsuojeluviranomaisten kanssa.

Pääkaupunkiseudulla lainaamme loukkuja kissansa tai koiransa kadottaneille.

Toimintavuonna kotien etsintä suomalaisille kissoille ja koirille pysyy ennallaan. Kaikki kauttamme kotia etsivät eläimet ovat eläinlääkärin tarkastamia, ne on steriloitu, mikrosirutettu, rokotettu ja loishäädetty.

Panostamme vuoden aikana koira- ja kissavaraajien sekä sijaiskotien koulutukseen varmistaaksemme adoptiotoiminnan säilymisen korkeatasoisena. Huolehdimme siitä, että kissa- ja koiravaraajamme sekä muut aktiivitoimijamme ovat hyvin perehdytettyjä ja että jokainen saa tukea tehtävässään. Rekrytoimme tarvittaessa uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaamme.

Tehostamme sisäistä tiimityöskentelyä sekä kommunikaatiota ja yhteistyötä eri tiimien välillä. Kehitämme edelleen sisäistä viestintää. Järjestämme aktiivitoimijoille heidän hyvinvointiaan tukevaa toimintaa turvataksemme heidän jaksamisensa. 

Ylläpidämme sijaiskotiverkostoa, joka tarjoaa väliaikaista hoitoa Suomessa oleville kodittomille kissoille ja koirille. Sijaiskodeille järjestetään tarpeen mukaan koulutustilaisuuksia. Huolehdimme eläinten asianmukaisesta ja laadukkaasta hoidosta sijaiskodeissamme ja välitämme samaa tietoutta eteenpäin myös uusille omistajille. 

Viestintä 

Viestinnän päätavoitteena on parantaa kissojen ja koirien arvostusta ja asemaa tiedottamalla ja asenteisiin vaikuttamalla. Haluamme herättää keskustelua eläinsuojelun ajankohtaisista aiheista sekä parantaa yhdistyksen tunnettuutta alansa luotettavana toimijana ja asiantuntijana. Markkinointiviestinnällä tuetaan varainhankintaa ja vapaaehtoisten rekrytointia.

Tärkeimmät viestintäkanavat ovat yhdistyksen kotisivut sekä sosiaalinen media. Käytössä somekanavat ovat Facebook ja Instagram sekä YouTube-kanava, jonka käyttöä kehitetään edelleen.

Yhteydenpitoa tiedotusvälineisiin lisätään edelleen, ja pyritään tarjoamaan medialle ajankohtaista ja kiinnostavaa materiaalia eri muodoissa.

Sähköinen uutiskirje jäsenistölle ja tilaajille julkaistaan noin 10 kertaa vuodessa. 

Varainhankinta 

Varainhankinta on toimintamme peruspilareita. Kuukausilahjoitustoiminto on tehokkaassa käytössä. Panostamme edelleen varainhankintaan ja etsimme uusia varainhankinnan keinoja.

Järjestämme kampanjakeräyksiä ja yhdistyksen keräyslippaat ovat aktiivisessa käytössä. 

Harjoitamme kirpputoritoimintaa ja myymme kannatustuotteitamme yhdistyksen nettisivujen Rekkukaupassa. Facebookin Rekkutorilla järjestämme hyväntekeväisyyshuutokauppoja, myymme lahjoitustuotteita sekä eettisiä lahjakortteja.

Selvitämme mahdollisuuksia saada tukea toiminnalle valtiolta, kunnilta sekä erilaisilta säätiöiltä selvitetään ja haemme soveltuvia avustuksia. 

Toiminta Virossa

Virossa pääasiallisina yhteistyötarhoinamme ovat Pärnu varjupaik, Valga varjupaik, Läänemaa varjupaik, Tallin varjupaik, Virumaa varjupaik ja Viljandi varjupaik. Yhteydenpito on tiivistä yhteistyötarhojemme kanssa, ja vierailemme mahdollisuuksien mukaan yhteistyötarhoillamme.  Kuluvan vuoden aikana rekrytoimme uusia vapaaehtoisia, jotta pystymme turvaamaan tarhavierailut yhteistyötarhoillemme. 

Tuemme yhteistyötarhojamme eläinten hoitokustannuksissa, erityisesti steriloinneissa, jotta yhtään kissaa tai koiraa ei luovuteta steriloimattomana omaan kotiin. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni koditon kissa ja koira löytää kotimaastaan kodin. Lisäksi tuemme yhteistyötarhoja ruoka- ja tarvikelahjoituksilla sekä tarvittaessa rahalahjoituksilla. Tavoitteenamme on kohentaa löytöeläinten oloja paikan päällä tukemalla löytöeläintarhoja myös mm. eläintilojen kunnostustöissä. Myös muiden virolaisten löytöeläintarhojen ja eläinsuojeluyhdistysten kanssa teemme yhteistyötä resurssiemme sen salliessa hallituksen erillis päätösten mukaan.

Etsimme myös koteja harkinnan mukaan Suomesta virolaisille koirille, joihin yhdistyksemme edustaja on tutustunut paikan päällä.

Rekku Rescue on sitoutunut suomalaisten rescueyhdistysten luomiin yhteisiin Responsible Rescue -toimintakriteereihin. https://www.responsiblerescue.fi/

Muuta

Tulevana vuonna osallistumme erilaisiin tapahtumiin, mm. messuille ja myyjäisiin. Järjestämme myös ruoka- ja tarvikekeräyksiä sekä muita mahdollisia tapahtumia ja tempauksia varojen keräämiseksi ja yhdistyksen tunnettavuuden lisäämiseksi. 

Pääkaupunkiseudulla jatkuu perinteinen maanantaimiitti jokaisen kuun toisena maanantaina, johon kaikki toiminnastamme kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Kokoukset

Yhdistys pitää vuonna 2020 sääntöjen mukaiset kevät- ja syyskokouksen. Tarpeen mukaan yhdistys kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle. Hallitus kokoontuu säännöllisesti.

Tämä toimintasuunnitelma on hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 23.11.2019.