Toimintasuunnitelma

Rekku Rescue Ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2018

Yleistä

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kodittomien eläinten, erityisesti kissojen ja koirien, fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja asemaa.

Yhdistys tukee eläinsuojelun edistämistä sekä Suomessa että Virossa. Tavoitteenamme on vähentää kodittomien eläinten määrää tiedottamalla sterilointien ja mikrosirutuksen tärkeydestä ja neuvomalla ihmisiä eläinten käytösongelmissa. Mahdollistamme sterilointikampanjoita sekä Suomessa että Virossa yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa.

Rekku Rescue ry on rekisteröitynyt tuojaksi Eviraan eli Elintarviketurvallisuusvirastoon ja noudattaa edelleen välitettäväksi tuotavien eläinten kohdalla kaupallisen tuonnin vaatimuksia.

Suomi

Kuluvana vuonna panostamme edelleen ennaltaehkäisevään eläinsuojeluun. Tavoitteenamme on järjestää maatiaiskissojen leikkauspäiviä ja sterilointikampanjoita sekä sirutustapahtumia eri puolilla Suomea, jotta ei-toivottuja kissanpentuja ei pääsisi syntymään. Leikkauspäiviä järjestämme joko yksin, yhdessä muiden eläinsuojeluyhdistysten tai muiden mahdollisten toimijoiden kanssa.  Pyrimme löytämään uusia yhteistyöeläinlääkäreitä paikkakunnilta, joilla meillä ei vielä kontakteja ole.

Jatkamme myös resurssien puitteissa työtämme ongelmallisten kissapopulaatioiden parissa.

Kotien etsintä suomalaisille kissoille ja koirille jatkuu ennallaan.

Ylläpidämme sijaiskotiverkostoa, joka tarjoaa väliaikaista hoitoa Suomessa oleville kodittomille kissoille ja koirille. Huolehdimme siitä, että kissa- ja koiravaraajamme ovat ammattitaitoisia ja tarjoamme heille koulutusta ja tukea tehtävässään. Myös kotihoitajille järjestetään tarpeen mukaan koulutustilaisuuksia. Huolehdimme eläinten asianmukaisesta ja laadukkaasta hoidosta sijaiskodeissamme ja välitämme samaa tietoutta eteenpäin myös uusille omistajille.

Suomessa teemme yhteistyötä mm. Kiikoisten löytöeläinpalvelun kanssa. Avustamme yhteistyötahoja, yksittäisiä löytöeläintarhoja, muita eläinsuojelutyötä tekeviä tahoja sekä vähävaraisia yksityishenkilöitä resurssiemme mukaan ruoka- ja tarvikelahjoituksilla ja satunnaisesti myös rahalahjoituksin. Lisäksi teemme yhteistyötä eri eläinsuojeluviranomaisten kanssa.

Pääkaupunkiseudulla lainaamme loukkuja kissansa tai koiransa kadottaneille.

Viro

Virossa pääasiallisina yhteistyötarhoinamme ovat Pärnu varjupaik, Valga varjupaik, Läänemaa varjupaik, Tallin varjupaik, Virumaa varjupaik ja Viljandi varjupaik. Yhteydenpito on tiivistä yhteistyötahojemme kanssa, ja pyrimme vierailemaan säännöllisesti yhteistyötarhoillamme.

Tuemme yhteistyötahojamme eläinten hoitokustannuksissa, erityisesti rokotuksissa ja steriloinneissa, jotta yhtään kissaa ja koiraa ei luovutettaisi steriloimattomana omaan kotiin.

Haluamme, että mahdollisimman moni koditon voisi löytää kotimaastaan kodin.  Lisäksi tuemme yhteistyötahoja säännöllisillä ruoka- ja tarvikelahjoituksilla sekä tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan rahalahjoituksilla. Tavoitteenamme on kohentaa löytöeläinten oloja paikan päällä tukemalla löytöeläintarhoja myös mm. eläintilojen kunnostustöissä.

Myös muiden virolaisten löytöeläintarhojen ja eläinsuojeluyhdistysten kanssa teemme yhteistyötä resurssiemme sen salliessa hallituksen erillispäätösten mukaan.

Etsimme harkinnan mukaan koteja Suomesta virolaisille koirille, joihin yhdistyksemme edustaja on tutustunut paikan päällä. Virolaisia kissoja lisätään sivuillemme koteja etsimään vain perustellusta syystä hallituksen erillisellä päätöksellä.

Viestintä

Vuoden 2018 viestinnän päätavoitteita on lisätä yhdistyksen tunnettuutta alansa luotettavana asiantuntijana, kehittää ja lisätä lemmikkieläinten (kissat ja koirat) asemaa ja hyvinvointia koskevaa tiedottamista (valistus) sekä tukea yhdistyksen varainhankintaa markkinointiviestinnällä ja kampanjoinnilla. Viestinnässä tuodaan myös esille yhdistyksen toiminnan yhteiskunnallisia vaikutuksia (vaikuttavuusviestintä).

Yhdistyksen tärkeimmät viestintäkanavat ovat vuoden 2017 lopulla avatut uudet internetsivut sekä sosiaalinen media. Pääasiallinen some-kanava on Facebook, ja lisäksi käytetään aktiivisesti Instagramia. Myös uusia some-kanavia otetaan käyttöön tarpeen mukaan. Rekkublogi liitetään osaksi uusia nettisivuja ja sitä hyödynnetään entistä aktiivisemmin. Tiedotusvälineille kohdistettua tiedottamista kehitetään ja lisätään merkittävästi. Tavoitteena on julkaista ajankohtainen lehdistötiedote vähintään joka toinen kuukausi.

Yhdistyksen visuaalista ilmettä uudistetaan vaiheittain uusien nettisivujen ilmeen kanssa yhdenmukaiseksi. Esite on uusittu vuoden 2017 lopulla, ja muut printti- ja sähköiset/verkkomateriaalit uusitaan vuoden 2018 kuluessa.

Markkinointiviestinnässä keskitytään erilaisista lahjoitus/tukimuodoista sekä varainhankintakampanjoista viestimiseen yhteistyössä yhdistyksen varainhankintavastaavan kanssa. Lisäksi toteutetaan erilaisia jäsenhankintakampanjoita.

Sähköinen uutiskirje jäsenistölle julkaistaan neljä kertaa vuodessa. Aktiivijäsenille tiedottamista lisätään ja kehitetään.

Varainhankinta

Panostamme edelleen varainhankintaan ja etsimme uusia varainhankinnan keinoja kauden aikana.

Toimintamme mahdollistamiseksi järjestämme erilaisia kampanjakeräyksiä, harjoitamme kirpputoritoimintaa, myymme kannatustuotteitamme yhdistyksen nettisivuilta löytyvässä Rekkukaupassa sekä erilaisia lahjoitustuotteita Rekkutorilla Facebookissa.

Muuta

Osallistumme mahdollisuuksien mukaan erilaisiin tapahtumiin, mm. erilaisille messuille. Järjestämme resurssiemme mukaan myös ruoka- ja tarvikekeräyksiä, kissojen ja koirien sirutuskampanjoita sekä muita mahdollisia tapahtumia ja tempauksia.

Pääkaupunkiseudulla jatkuu perinteinen maanantaimiitti jokaisen kuun toisena maanantaina, johon kaikki toiminnastamme kiinnostunut ovat tervetulleita mukaan.

Kokoukset

Yhdistys pitää vuonna 2018 sääntöjen mukaiset kevätkokouksen ja syyskokouksen. Tarpeen mukaan yhdistys kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle. Hallitus kokoontuu tarvittaessa.