Toimintasuunnitelma

Rekku Rescue Ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2019

Visiomme on, että jokainen lemmikkieläin syntyy toivottuna ja sillä on koti, jossa sen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehditaan.

Missio – Teemme työtä kodittomien lemmikkieläinten määrän vähentämiseksi ja edistääksemme lemmikkien hyvinvointia.

Johdanto

Eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescue ry on perustettu vuonna 2002.

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kodittomien eläinten, erityisesti kissojen ja koirien, fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja asemaa.

Rekku Rescue ry tukee eläinsuojelun edistämistä sekä Suomessa että Virossa. Tavoitteenamme on vähentää kodittomien eläinten määrää tiedottamalla sterilointien ja mikrosirutuksen tärkeydestä ja neuvomalla ihmisiä eläinten käytösongelmissa. Mahdollistamme sterilointikampanjoita sekä Suomessa että Virossa yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa.

Rekku Rescue ry on rekisteröitynyt tuojaksi Eviraan eli Elintarviketurvallisuusvirastoon ja noudattaa edelleen välitettäväksi tuotavien eläinten kohdalla kaupallisen tuonnin vaatimuksia. Noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta ja soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä sekä hyviä hallinto- ja markkinointitapoja.

Toiminta Suomessa

Kuluvana vuonna panostamme edelleen ennaltaehkäisevään eläinsuojeluun. Järjestämme maatiaiskissojen sterilointitapahtumia ja -kampanjoita eri puolilla Suomea, jotta ei-toivottuja kissanpentuja ei pääsisi syntymään.

Leikkauspäiviä järjestämme joko yksin, yhdessä muiden eläinsuojeluyhdistysten tai muiden mahdollisten toimijoiden kanssa. Hankimme uusia yhteistyöeläinlääkäreitä paikkakunnilta, joilla meillä ei vielä kontakteja ole.

Jatkamme myös resurssien puitteissa työtämme ongelmallisten kissapopulaatioiden parissa.

Teemme yhteistyötä eri eläinsuojeluyhdistysten ja löytöeläintoimijoiden kanssa. Avustamme yhteistyötarhoja, yksittäisiä löytöeläintarhoja, muita eläinsuojelutyötä tekeviä tahoja sekä vähävaraisia yksityishenkilöitä resurssiemme mukaan ruoka- ja tarvikelahjoituksilla ja satunnaisesti myös rahalahjoituksin. Lisäksi teemme yhteistyötä eri eläinsuojeluviranomaisten kanssa.

Pääkaupunkiseudulla lainaamme loukkuja kissansa tai koiransa kadottaneille.

Kuluvana vuonna kotien etsintä suomalaisille kissoille ja koirille pysyy ennallaan. Kaikki kauttamme kotia etsivät eläimet ovat eläinlääkärin tarkastamia, ne on steriloitu, mikrosirutettu, rokotettu ja loishäädettyjä.

Panostamme vuoden aikana uusien koira- ja kissavaraajien rekrytointiin varmistaaksemme adoptiotoiminnan laadun säilymisen laadukkaana. Huolehdimme siitä, että kissa- ja koiravaraajamme sekä muut aktiivitoimijamme ovat ammattitaitoisia ja tarjoamme heille koulutusta ja tukea tehtävässään.

Organisoimme toimintaamme uudelleen kehittämällä ja tiivistämällä vapaaehtoisten tiimityöskentelyä sekä tehostamalla sisäistä toimintaa ja yhteisöllisyyttä tuomalla eri tiimien työskentelyn näkyvämmäksi. Kehitämme sisäistä viestintää ja otamme käyttöön uusia viestintäkanavia. Rekrytoimme uusia vapaaehtoisia mukaan ja heidät perehdytetään yhdistyksen arvoihin ja toimintaan huolellisesti. Järjestämme aktiivitoimijoille heidän hyvinvointiaan tukevaa toimintaa turvataksemme heidän jaksamisensa.

Ylläpidämme sijaiskotiverkostoa, joka tarjoaa väliaikaista hoitoa Suomessa oleville kodittomille kissoille ja koirille. Sijaiskodeille järjestetään tarpeen mukaan koulutustilaisuuksia. Huolehdimme eläinten asianmukaisesta ja laadukkaasta hoidosta sijaiskodeissamme ja välitämme samaa tietoutta eteenpäin myös uusille omistajille.

Viestintä 

Viestinnän päätavoitteena on tehostaa kissojen ja koirien asemaa ja hyvinvointia koskevaa tiedottamista sekä kasvattaa yhdistyksen tunnettuutta alansa luotettavana toimijana ja asiantuntijana. Markkinointiviestinnällä tuetaan varainhankintaa ja rekrytointia.

Tärkeimmät viestintäkanavat ovat yhdistyksen kotisivut sekä sosiaalinen media. Pääasiallinen somekanava on Facebook, ja lisäksi käytetään Instagramia. Vuoden 2019 tavoitteena on ottaa aktiiviseen käyttöön myös yhdistyksen YouTube-kanava.

Yhteydenpitoa tiedotusvälineisiin lisätään edelleen, ja pyritään tarjoamaan medialle ajankohtaista ja kiinnostavaa materiaalia eri muodoissa.

Sähköinen uutiskirje jäsenistölle julkaistaan 3-5 kertaa vuodessa. Selvitetään mahdollisuus muuttaa uutiskirje tilausperusteiseksi.

Viestinnän suunnitelmallisuutta parannetaan, ja sitä suunnittelemaan ja toteuttamaan perustetaan viestintätiimi.

Varainhankinta

Tehokas varainhankinta on toimintamme peruspilareita. Panostamme entistä enemmän varainhankintaan ja etsimme uusia varainhankinnan keinoja kauden aikana. Kuukausilahjoituskonsepti kehitetään valmiiksi ja sen markkinointia tehostetaan.

Järjestämme kampanjakeräyksiä ja yhdistyksen keräyslippaita tarjotaan eri yrityksiin. Harjoitamme kirpputoritoimintaa ja myymme kannatustuotteitamme yhdistyksen nettisivuilta löytyvässä Rekkukaupassa. Facebookissa Rekkutorilla järjestämme hyväntekeväisyyshuutokauppoja, myymme lahjoitustuotteita sekä eettisiä lahjakortteja.

Mahdollisuuksia saada tukea toiminnalle valtiolta, kunnilta sekä erilaisilta säätiöiltä selvitetään ja haetaan soveltuvia tukia/avustuksia. Lisäksi pyritään hankkimaan sekä projektiluontoisia että pitempiaikaisia yritystukijoita/yhteistyökumppaneita.

Varainhankintaa suunnittelemaan ja toteuttamaan perustetaan varainhankintatiimi.

Muuta 

Tulevana vuonna osallistumme erilaisiin tapahtumiin, mm. messuille ja myyjäisiin. Järjestämme myös ruoka- ja tarvikekeräyksiä, kissojen ja koirien sirutuskampanjoita sekä muita mahdollisia tapahtumia ja tempauksia varojen keräämiseksi ja yhdistyksen tunnettavuuden lisäämiseksi.

Pääkaupunkiseudulla jatkuu perinteinen maanantaimiitti jokaisen kuun toisena maanantaina, johon kaikki toiminnastamme kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan.

Toiminta Viron osalta

Virossa pääasiallisina yhteistyötarhoinamme ovat Pärnu varjupaik, Valga varjupaik, Läänemaa varjupaik, Tallin varjupaik, Virumaa varjupaik ja Viljandi varjupaik. Yhteydenpito on tiivistä yhteistyötarhojemme kanssa, ja vierailemme säännöllisesti yhteistyötarhoillamme.  Kuluvan vuoden aikana rekrytoimme uusia vapaaehtoisia, jotta pystymme turvaamaan säännölliset tarhavierailut yhteistyötarhoillemme.

Tuemme yhteistyötarhojamme eläinten hoitokustannuksissa, erityisesti rokotuksissa ja steriloinneissa, jotta yhtään kissaa ja koiraa ei luovuteta steriloimattomana omaan kotiin.

Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni koditon kissa ja koira löytää kotimaastaan kodin.  Lisäksi tuemme yhteistyötarhoja säännöllisillä ruoka- ja tarvikelahjoituksilla sekä tarvittaessa rahalahjoituksilla. Tavoitteenamme on kohentaa löytöeläinten oloja paikan päällä tukemalla löytöeläintarhoja myös mm. eläintilojen kunnostustöissä. Myös muiden virolaisten löytöeläintarhojen ja eläinsuojeluyhdistysten kanssa teemme yhteistyötä resurssiemme sen salliessa hallituksen erillispäätösten mukaan.

Etsimme myös koteja harkinnan mukaan Suomesta virolaisille koirille, joihin yhdistyksemme edustaja on tutustunut paikan päällä.

Rekku Rescue on sitoutunut suomalaisten rescueyhdistysten luomiin yhteisiin Responsible Rescue -toimintakriteereihin. Responsible Rescue -sitoumuksen tarkoitus on varmistaa siihen sitoutuneen yhdistyksen eettinen ja vastuullinen toiminta sekä adoptioprosessin turvallisuus. Sitoumuksen avulla rescuekoiran adoptoijille tarjotaan turvallinen reitti valita vastuullisesti toimiva yhdistys ja näin tuontikoiriin liittyviä riskejä saadaan vähennettyä.

Responsible Rescue -sitoumus velvoittaa siihen sitoutuneita yhdistyksiä noudattamaan lakisääteisiä tuontivaatimuksia huomattavasti tiukempia kriteereitä koirien rokotusten ja tautitestausten osalta. Kriteereissä on otettu myös huomioon paljon puhuttaneiden moniresistenttien bakteerien ja rabiesvasta-aineiden seulominen.

Sitoutuneet rescueyhdistykset noudattavat toiminnassaan maakohtaisia kriteereitä eläimen terveyteen liittyvissä asioissa, sekä vastuullisia, kestäviä ja eläinten oloja lähtömaissa parantavia  toimintaohjeita.

Tarttuvien tautien osalta haluamme minimoida riskit ja tulemmekin tekemään punkkivälitteisten sairauksien seulontaa tarhoilla sekä Dirofilaria repens-tartuntojen seulontaa paikallisen tilanteen selvittämiseksi. Tämän lisäksi tutkimme pistokokein Virosta tuoduilta koirilta rabiesvasta-ainetasoja rokotusten toimivuuden varmistamiseksi. Tämän lisäksi teemme tuontimääriin suhteutetusti multiresistenttien bakteerien (MRSP/MRSA, ESBL) seulontaa tarhoilla ja mikäli multiresistenttejä bakteereja esiintyy merkittävästi enemmän kuin suomalaisessa ns. riskiryhmä-populaatiossa (n. yli 15% koirista) pyritään koirat seulomaan jo lähtömaassa.

Kokoukset

Yhdistys pitää vuonna 2019 sääntöjen mukaiset kevätkokouksen ja syyskokouksen. Tarpeen mukaan yhdistys kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle. Hallitus kokoontuu tarvittaessa.

Tämä toimintasuunnitelma on hyväksytty yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 8.12.2018.