Toimintasuunnitelma

REKKU RESCUE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Visiomme on, että jokainen lemmikkieläin syntyy toivottuna ja sillä on koti, jossa sen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehditaan.

Missiomme on tehdä työtä kodittomien lemmikkieläinten määrän vähentämiseksi ja lemmikkien hyvinvoinnin edistämiseksi.

Johdanto

Eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescue ry on perustettu vuonna 2002 ja yhdistys täytti 20 vuotta 2022.

Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa kodittomien eläinten, erityisesti kissojen ja koirien, fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja asemaa.

Rekku Rescue ry tekee eläinsuojelutyötä Suomessa ja Virossa. Tavoitteenamme on vähentää kodittomien kissojen ja koirien määrää järjestämällä sterilointi- ja sirutuskampanjoita sekä tiedottamalla steriloinnin ja mikrosirutuksen tärkeydestä. Kampanjoita järjestämme sekä Suomessa että Virossa eri yhteistyötahojen kanssa.

Rekku Rescue ry on rekisteröitynyt eläinten tuojaksi Ruokavirastoon ja noudatamme edelleen välitettäväksi tuotavien eläinten kohdalla kaupallisen tuonnin vaatimuksia. Noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta ja soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä sekä hyviä hallinto- ja markkinointitapoja.

Toiminta Suomessa

Toimintavuonna panostamme edelleen voimakkaasti ennaltaehkäisevään eläinsuojelutoimintaan. Toimimme Suomen kissakriisin ratkaisemiseksi yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on myös edelleen saada lainsäädäntöön erityisesti kissan asemaa parantavia muutoksia, kuten pakollinen tunnistusmerkintä ja sen rekisteröinti sekä leikkaamattomien kissojen vapaana ulkoilun yksiselitteinen kielto.

Järjestämme maatiaiskissojen leikkauspäiviä ja -kampanjoita eri puolilla Suomea. Tavoitteena on järjestää kymmenen leikkauspäivää vuoden aikana. Jatkamme käynnissä olevia sterilointikampanjoita ja otamme mukaan uusia yhteistyöeläinlääkäreitä eri paikkakunnilta mahdollisuuksien mukaan.

Järjestämme jatkuvia mikrosirutuskampanjoita ja -tapahtumia eri puolilla Suomea sekä viestimme mikrosirutuksen ja rekisteröinnin tärkeydestä.

Jatkamme työtämme kissapopulaatioiden auttamiseksi ja niiden syntymisen ehkäisemiseksi.

Teemme yhteistyötä muiden eläinsuojeluyhdistysten ja löytöeläintoimijoiden kanssa. Lisäksi teemme yhteistyötä eläinsuojeluviranomaisten kanssa.

Pääkaupunkiseudulla lainaamme loukkuja kissansa tai koiransa kadottaneille.

Kotien etsintä suomalaisille kodittomille sekä uuden kodin tarvitseville kissoille ja koirille jatkuu ennallaan. Kaikki kauttamme kotia etsivät eläimet ovat eläinlääkärin tarkastamia, ja ne on steriloitu, mikrosirutettu, rokotettu ja loishäädetty. Kaikille aikuisille kissoille tehdään myös FIV/FELV-testi.

Ylläpidämme sijaiskotiverkostoa, joka tarjoaa väliaikaista hoitoa Suomessa oleville kodittomille kissoille ja koirille. Huolehdimme eläinten asianmukaisesta ja laadukkaasta hoidosta sijaiskodeissamme ja välitämme samaa tietoutta eteenpäin myös uusille omistajille.

Panostamme koira- ja kissayhteyshenkilöiden sekä sijaiskotien koulutukseen varmistaaksemme adoptiotoiminnan säilymisen korkeatasoisena. Huolehdimme siitä, että yhteyshenkilömme sekä muut aktiivitoimijamme ovat hyvin perehdytettyjä ja että jokainen saa tukea tehtävässään. Rekrytoimme uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaamme.

Tehostamme sisäistä tiimityöskentelyä sekä kommunikaatiota ja yhteistyötä eri tiimien välillä. Kehitämme edelleen sisäistä viestintää. Järjestämme aktiivitoimijoille ja sijaiskodeille heidän hyvinvointiaan tukevaa toimintaa turvataksemme vapaaehtoisten jaksamisen ja motivaation.

Toiminta Virossa

Virossa pääasiallisia yhteistyötarhojamme ovat Varjupaikade MTÜ:n tarhat, https://varjupaik.ee/et. Yhteydenpito on tiivistä yhteistyötarhojemme kanssa, ja vierailemme niillä mahdollisuuksien mukaan. Tuemme yhteistyötarhojamme eläinten hoitokustannuksissa, erityisesti koirien steriloinneissa ja kastroinneissa, jotta yhtään koiraa tai kissaa ei luovuteta leikkaamattomana omaan kotiin. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni koditon koira ja kissa löytävät kotimaastaan kodin. Lisäksi tuemme yhteistyötarhoja ruoka- ja tarvikelahjoituksilla sekä tarvittaessa harkinnan mukaan rahalahjoituksilla.

Tavoitteenamme on myös kohentaa löytöeläinten oloja paikan päällä tukemalla löytöeläintarhoja esimerkiksi eläintilojen kunnostustöissä.

Teemme yhteistyötä myös muiden virolaisten löytöeläintarhojen ja eläinsuojeluyhdistysten kanssa resurssiemme sen salliessa hallituksen erillispäätöksen mukaan.

Harkinnan mukaan etsimme koteja Suomesta virolaisille koirille, joihin yhdistyksemme edustaja on tutustunut paikan päällä.

Rekku Rescue on sitoutunut suomalaisten rescueyhdistysten luomiin yhteisiin Responsible Rescue -toimintakriteereihin, https://www.responsiblerescue.fi/.

Viestintä

Viestinnän päätavoitteena on parantaa kissojen ja koirien arvostusta ja asemaa tiedottamalla sekä asenteisiin ja päätöksentekoon vaikuttamalla. Haluamme herättää keskustelua eläinsuojelun ajankohtaisista aiheista sekä parantaa yhdistyksen tunnettuutta alansa luotettavana toimijana ja asiantuntijana. Markkinointiviestinnällä tuetaan varainhankintaa ja vapaaehtoisten rekrytointia.

Tärkeimmät viestintäkanavat ovat yhdistyksen kotisivut sekä sosiaalinen media. Somekanavat ovat Facebook, Instagram ja YouTube. Uutena otetaan käyttöön LinkedIn tukemaan rekrytointia ja varainhankintaa.

Yhteydenpitoa tiedotusvälineisiin lisätään ja sen suunnitelmallisuutta kehitetään edelleen. Medialle tarjotaan ajankohtaista ja kiinnostavaa aineistoa eri muodoissa.

Yhdistyksen tapahtumailme ja materiaalit uudistetaan ja niiden käytöstä laaditaan oheistus.

Sähköinen uutiskirje jäsenistölle ja tilaajille julkaistaan noin 8 kertaa vuodessa. Lisäksi Rekku-kummeille eli kuukausilahjoittajille julkaistaan oma uutiskirje 1-2 kertaa vuodessa.

Varainhankinta

Jatkamme panostamista varainhankinnan kehittämiseen ja etsimme uusia varainhankinnan keinoja.

Kuukausilahjoitustoimintoa (Rekku-kummius) markkinoidaan aktiivisesti. Tavoitteena on kasvattaa kuukausilahjoittajien määrää vähintään 50:llä vuoden aikana. Lisäksi markkinoidaan uutta yksittäisten kotia etsivien eläinten sponsorointijärjestelmää.

Järjestämme kampanjakeräyksiä kohdistettuna kissoille, koirille, Viron toimintaan ja sterilointikampanjoihin sekä yleiskeräyksiä eri teemoilla. Yhdistyksellä on 20 keräyslipasta eri tahoilla sekä viisi pullonpalautuskuittien keräyslipasta. Pullokuittien keräyspisteitä pyritään saamaan lisää.

Harjoitamme kirpputoritoimintaa ja myymme kannatustuotteita. Yhdistyksellä on kaksi kannatustuotekauppaa: Rekkukauppa Myspreadshop-alustalla sekä itse ylläpidetty Kauppa, jossa myydään muun muassa seinäkalenterit. Rekkukaupan kehittämiseen rekrytoidaan uusi vastuuhenkilö. Facebookin Rekkutorilla järjestämme hyväntekeväisyyshuutokauppoja, myymme lahjoitustuotteita sekä eettisiä lahjakortteja.

Selvitämme edelleen mahdollisuuksia saada tukea toiminnalle valtiolta, kunnilta sekä erilaisilta säätiöiltä ja haemme soveltuvia avustuksia.

Muuta

Osallistumme mahdollisuuksien mukaan erilaisiin tapahtumiin, kuten messuille ja myyjäisiin. Järjestämme myös ruoka- ja tarvikekeräyksiä sekä muita mahdollisia tapahtumia ja tempauksia varojen keräämiseksi ja yhdistyksen tunnettuuden lisäämiseksi. Lemmikkien leipäjono -ruokajakelun järjestämme seitsemättä kertaa marraskuun lopulla tai joulukuun alussa.

Jokaisen kuukauden toisena maanantaina pidetään Maanantaimiitti, johon kaikki toiminnastamme kiinnostuneet ovat tervetulleita matalalla kynnyksellä mukaan. Vapaaehtoisille järjestetään lisäksi muita yhteisiä tapahtumia yhteisöllisyyden kasvattamiseksi.

Kokoukset

Yhdistys pitää vuonna 2023 sääntöjen mukaiset kevät- ja syyskokouksen. Tarpeen mukaan yhdistys kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle. Hallitus kokoontuu säännöllisesti noin joka toinen kuukausi ja tarvittaessa useamminkin.