Toimintasuunnitelma

REKKU RESCUE RY:N TOIMINTASUUNNITELMA 2024

Visiomme on, että jokainen lemmikkieläin syntyy toivottuna ja sillä on koti, jossa sen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista huolehditaan.

Missiomme on tehdä työtä kodittomien lemmikkieläinten määrän vähentämiseksi ja lemmikkien hyvinvoinnin edistämiseksi.

Johdanto

Eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescue ry on perustettu vuonna 2002. Yhdistyksen tarkoituksena on parantaa kodittomien eläinten, erityisesti kissojen ja koirien, fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja asemaa.

Rekku Rescue ry tekee eläinsuojelutyötä Suomessa ja Virossa. Tavoitteenamme on vähentää kodittomien kissojen ja koirien määrää järjestämällä sterilointi- ja sirutuskampanjoita sekä tiedottamalla steriloinnin ja mikrosirutuksen tärkeydestä. Kampanjoita järjestämme sekä Suomessa että Virossa eri yhteistyötahojen kanssa.

Rekku Rescue ry on rekisteröitynyt eläinten tuojaksi Ruokavirastoon ja noudatamme edelleen välitettäväksi tuotavien eläinten kohdalla kaupallisen tuonnin vaatimuksia. Noudatamme EU:n tietosuoja-asetusta ja soveltuvaa kansallista lainsäädäntöä sekä hyviä hallinto- ja markkinointitapoja.

Toiminta Suomessa

Toimintavuonna panostamme edelleen voimakkaasti ennaltaehkäisevään eläinsuojelutoimintaan. Toimimme Suomen kissakriisin ratkaisemiseksi yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Seuraamme aktiivisesti, että lainsäädäntöön luvatut parannukset, kuten pakollinen tunnistusmerkintä ja sen rekisteröinti, tulevat voimaan myös kissojen osalta, sekä pyrimme saamaan voimaan leikkaamattomien kissojen vapaana ulkoilun yksiselitteinen kiellon.

Järjestämme maatiaiskissojen leikkauspäiviä ja -kampanjoita eri puolilla Suomea. Tavoitteena on järjestää kymmenen leikkauspäivää vuoden aikana. Jatkamme käynnissä olevia sterilointikampanjoita ja otamme mukaan uusia yhteistyöeläinlääkäreitä eri paikkakunnilta mahdollisuuksien mukaan.

Järjestämme jatkuvia mikrosirutuskampanjoita ja -tapahtumia eri puolilla Suomea sekä viestimme mikrosirutuksen ja rekisteröinnin tärkeydestä.

Jatkamme työtämme kissapopulaatioiden auttamiseksi ja niiden syntymisen ehkäisemiseksi.

Teemme yhteistyötä muiden eläinsuojeluyhdistysten ja löytöeläintoimijoiden kanssa. Lisäksi teemme yhteistyötä eläinsuojeluviranomaisten kanssa.

Pääkaupunkiseudulla lainaamme loukkuja kissansa tai koiransa kadottaneelle henkilöille.

Kotien etsintä suomalaisille kodittomille sekä uuden kodin tarvitseville kissoille ja koirille jatkuu ennallaan. Kaikki kauttamme kotia etsivät eläimet ovat eläinlääkärin tarkastamia, ja ne on steriloitu, mikrosirutettu, rokotettu ja loishäädetty. Kaikille aikuisille kissoille tehdään myös FIV/FELV-testi.

Ylläpidämme sijaiskotiverkostoa, joka tarjoaa väliaikaista hoitoa Suomessa oleville kodittomille kissoille ja koirille. Huolehdimme eläinten asianmukaisesta ja laadukkaasta hoidosta sijaiskodeissamme ja tarjoamme heille koulutusta. Välitämme samaa tietoutta eteenpäin myös uusille omistajille.

Vapaaehtoistyö

Panostamme koira- ja kissayhteyshenkilöiden sekä sijaiskotien koulutukseen varmistaaksemme adoptiotoiminnan säilymisen korkeatasoisena. Koulutuksia järjestetään niin sisäisinä koulutuksina, vertaistukitapaamisina sekä ulkopuolisilta tahoilta tilattuina koulutuksina. Sijaiskotien tukena toimii mentoreina yhdistyksen aktiivit, joilla on erikoisosaamista erilaisten haastavien tapausten kanssa tai yhdistyksen käytäntöihin liittyen.

Huolehdimme siitä, että kaikki aktiivitoimijamme ovat hyvin perehdytettyjä tehtäviinsä ja yhdistyksen toimintaan ja että jokainen saa tukea tehtävässään. Tarvittaessa rekrytoimme uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaamme.

Tehostamme sisäistä tiimityöskentelyä sekä kommunikaatiota ja yhteistyötä eri tiimien välillä. Kehitämme edelleen sisäistä viestintää. Järjestämme aktiivitoimijoille heidän hyvinvointiaan tukevaa toimintaa turvataksemme vapaaehtoisten jaksamisen ja motivaation.

Toiminta Virossa

Virossa pääasiallisia yhteistyötarhojamme ovat Varjupaikade MTÜ:n tarhat, https://varjupaik.ee/et ja vierailemme niillä mahdollisuuksien mukaan. Tuemme yhteistyötarhojamme eläinten hoitokustannuksissa, erityisesti koirien steriloinneissa ja kastroinneissa, jotta yhtään koiraa tai kissaa ei luovuteta leikkaamattomana omaan kotiin. Tavoitteenamme on, että mahdollisimman moni koditon koira ja kissa löytävät kotimaastaan kodin. Lisäksi tuemme tarvittaessa yhteistyötarhoja ruoka- ja tarvikelahjoituksilla sekä harkinnan mukaan rahalahjoituksilla.

Teemme yhteistyötä myös muiden virolaisten löytöeläintarhojen ja eläinsuojeluyhdistysten kanssa resurssiemme sen salliessa hallituksen erillispäätöksen mukaan.

Rekku Rescue on sitoutunut suomalaisten rescueyhdistysten luomiin yhteisiin Responsible Rescue -toimintakriteereihin, https://www.responsiblerescue.fi/.

Viestintä

Viestinnän päätavoitteena on parantaa kissojen ja koirien arvostusta ja asemaa tiedottamalla sekä asenteisiin ja päätöksentekoon vaikuttamalla. Haluamme herättää keskustelua eläinsuojelun ajankohtaisista aiheista sekä parantaa yhdistyksen tunnettuutta alansa luotettavana toimijana ja asiantuntijana. Markkinointiviestinnällä tuetaan varainhankintaa ja vapaaehtoisten rekrytointia.

Tärkeimmät viestintäkanavat ovat yhdistyksen kotisivut sekä sosiaalinen media. Somekanavat ovat Facebook, Instagram ja YouTube. Uutena otetaan käyttöön Tiktok. Kotisivuja kehitetään loppukesästä 2023 tehdyn käyttäjäkokemustutkimuksesta saadun palautteen pohjalta ja sivuista julkaistaan alkuvuodesta englanninkielinen versio.

Yhteydenpitoa tiedotusvälineisiin lisätään ja sen suunnitelmallisuutta kehitetään edelleen. Medialle tarjotaan ajankohtaista ja kiinnostavaa aineistoa eri muodoissa.

Yhdistyksen tapahtumailme ja materiaalit uudistetaan ja niiden käytöstä laaditaan oheistus yhteistyössä tapahtumatiimin kanssa.

Sähköinen uutiskirje jäsenistölle ja tilaajille julkaistaan noin 6 kertaa vuodessa. Lisäksi Rekku-kummeille eli kuukausilahjoittajille julkaistaan oma uutiskirje 1-2 kertaa vuodessa.

Varainhankinta

Jatkamme panostamista varainhankinnan kehittämiseen ja etsimme uusia varainhankinnan keinoja. Inflaation ja maailman kriisitilanteiden vuoksi myös vuodelle 2024 on ennakoitavissa edelleen kustannusten nousua. Varainhankinnassa sekä yhdistyksen talouden seurannassa varaudutaan aiempaa suurempiin haasteisiin kerätä lahjoituksia.

Kuukausilahjoitustoimintoa (Rekku-kummius) markkinoidaan aktiivisesti. Tavoitteena on kasvattaa kuukausilahjoittajien määrää. Lisäksi markkinoidaan yksittäisten kotia etsivien eläinten sponsorointijärjestelmää.

Järjestämme kampanjakeräyksiä kohdistettuna kissoille, koirille, Viron toimintaan ja sterilointikampanjoihin sekä yleiskeräyksiä eri teemoilla. Yhdistyksellä on keräyslippaita eri tahoilla sekä pullonpalautuskuittien keräyslippaita. Pullokuittien keräyspisteitä pyritään saamaan lisää.

Harjoitamme kirpputoritoimintaa ja myymme kannatustuotteita. Yhdistyksellä on kaksi kannatustuotekauppaa: Rekkukauppa Myspreadshop-alustalla sekä itse ylläpidetty Kauppa, jossa myydään muun muassa seinäkalenterit. Rekkukaupan kehittämiseen rekrytoidaan uusi vastuuhenkilö. Facebookin Rekkutorilla järjestämme hyväntekeväisyyshuutokauppoja, myymme lahjoitustuotteita sekä eettisiä lahjakortteja.

Selvitämme edelleen mahdollisuuksia saada tukea toiminnalle valtiolta, kunnilta sekä erilaisilta säätiöiltä ja haemme soveltuvia avustuksia.

Muuta

Osallistumme erilaisiin tapahtumiin, kuten messuille ja myyjäisiin. Järjestämme myös ruoka- ja tarvikekeräyksiä sekä muita mahdollisia tapahtumia ja tempauksia varojen keräämiseksi ja yhdistyksen tunnettuuden lisäämiseksi. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään Lemmikkien leipäjono -ruokajakelun järjestämme kahdeksatta kertaa marraskuun lopulla tai joulukuun alussa.

Jokaisen kuukauden toisena maanantaina pidetään Maanantaimiitti, johon kaikki toiminnastamme kiinnostuneet ovat tervetulleita matalalla kynnyksellä mukaan.

Turvallisen tilan periaatteet

Rekku Rescue ry:n vapaaehtoistoimintaan osallistuessaan jokainen saa tuntea olevansa turvassa. Siksi emme hyväksy häirintää, syrjintää tai väkivaltaa missään muodossa tai tilanteessa. Odotamme toimintaan osallistuvien vapaaehtoisten kunnioittavan toisten henkilökohtaista fyysistä ja psyykkistä tilaa, sekä kunnioittamaan toisen kokemusta ja itsemäärittelyä. Emme yleistä omaa kokemusta muita koskevaksi tai tee oletuksia toisten kokemuksista, elämäntilanteesta tai identiteetistä.
Havaitsemistaan epäkohdista voi olla yhteydessä yhdistyksen hallitukseen luottamuksellisesti ja epäkohdat korjataan viipymättä.

Kokoukset

Yhdistys pitää vuonna 2024 sääntöjen mukaiset kevät- ja syyskokouksen. Tarpeen mukaan yhdistys kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle. Hallitus kokoontuu säännöllisesti noin joka toinen kuukausi ja tarvittaessa useamminkin.