Steriloinnit

Kissojen leikkaustapahtumien järjestäminen eri puolella Suomea on yksi toimintamme tärkeimmistä osa-alueista. Kissan leikkauttaminen on tehokkain ja eettisin keino ehkäistä ei-toivottujen kissanpentujen syntyminen ja kissapopulaatioiden muodostuminen. Järjestämme maatiaiskissojen leikkauspäiviä ja -kampanjoita yhdessä yhteistyöeläinlääkäriemme ja muiden toimijoiden kanssa.

Kissan sterilointi ja kastrointi

Naaraskissa voi tulla sukukypsäksi eli lisääntymiskykyiseksi jopa reilun kolmen kuukauden iässä. Naaraskissoilla sukukypsyys ilmenee kiima-aikana, joka kestää noin viikon verran ja jonka aikana kissa voi tulla tiineeksi. Mikäli kissa ei tiinehdy, uusi kiima alkaa parin viikon – puolentoista kuukauden kuluttua. Toistuvat kiima-ajat ovat huomattava rasite kissan elimistölle ja altistavat sen kohtutulehdukselle. Kiima-aikana kissan käytös myös muuttuu usein voimakkaasti ja siitä tulee levoton ja äänekäs.

Uroskissa saavuttaa sukukypsyyden yleensä myöhemmin, noin 6-8 kuukauden iässä, ja on tämän jälkeen lisääntymiskykyinen aina vanhoille päivilleen saakka. Leikkaamattomalla uroskissalla voi ilmetä hormonitoiminnan vaikutuksesta aggressiivista käyttäymistä ja virtsalla merkkailua.

Sterilonti ja kastraatio ovat kirurgisia, lisääntymisen estäviä toimenpiteitä, joissa naaraskissalta poistetaan munasarjat sekä osa kohdusta ja uroskissalta poistetaan kivekset. Steriloinnin jälkeen kissa on lisääntymiskyvytön eikä sille tule enää kiimoja. Kissan sterilointi ja kastrointi ovat rutiinitoimenpiteitä, joista potilas toipuu yleensä nopeasti. Kissa suositellaan leikattavan mahdollisimman nuorena, jotta se ei ehdi oppia sukukypsyyteen liittyviä käytöstapoja eikä vahinkopentueita pääsee syntymään. Leikattu kissa on kaikin puolin leppoisampi lemmikki.

Varhaissterilointi

Varhaissterilointi eli kissanpennun leikkaaminen varhain ennen puberteettia on tärkeä osa yhdistyksemme ennaltaehkäisevää eläinsuojelutyötä. Leikkauttamalla kissanpennut ennen uuteen kotiin luovutusta voimme taata, etteivät eläimet pääse leikkaamattomina lisääntymään eikä kodittomia kissoja synny lisää.

Varhaissterilointi on jo pitkään ollut yleinen käytäntö mm. Yhdysvalloissa ja Englannissa ja se on yleistynyt viime vuosina myös Suomessa. Vuodesta 2012 lähtien kaikki Rekku Rescuen kautta uuteen kotiin muuttaneet pennut on leikattu ennen luovutusta. Maailmalla varhaissterilointeja tehdään jopa 6 viikon ikäisille pennuille, mutta Suomessa leikattavat pennut ovat noin 10-12-viikkoisia (Rekku Rescuen painoraja on 1 kg). Leikkaus tehdään lisääntymisen estämiseksi mutta myös hyödyllisten terveysvaikutusten vuoksi. Varhaissteriloinnin edut verrattuna myöhempään leikkaukseen ovat selkeät.

Varhaissterilointi on nopeampi toimenpide kuin vanhemman kissan leikkaus, sillä pennulla ei ole vielä kehittynyt yhtä paljon rasvakudosta ja näin ollen sille voidaan tehdä pienempi leikkaushaava. Kohtu ja munasarjat löytyvät pennuilta helpommin ja leikkaus saadaan nopeasti päätökseen. Pennut myös toipuvat operaatiosta helpommin ja stressittömämmin. Varhaissterilaation on todettu vähentävän käytösongelmien, merkkailun, nisäkasvainten, kohtutulehdusten, kivessyövän sekä suurentuneen eturauhasen riskiä. Lisäksi varhain operoitujen kissojen riski sairastua tiettyihin sairauksiin laskee – mukaan luettuna ientulehdukset, astma ja ihon bakteeri-infektiot.

Miksi kissa kannattaa leikkauttaa?

Leikkaamaton naaraskissa voi saada jopa kolme pentuetta vuodessa, mikäli sen lisääntymistä ei rajoiteta. Uroskissa pystyy vuorostaan astumaan päivittäin useita naaraita ja on lisääntymiskykyinen ympäri vuoden. On laskettu, että yksi leikkaamaton kissapari jälkeläisineen voi tuottaa kahdeksassa vuodessa jopa yli 780 000 jälkeläistä. Yhdenkin kissan leikkauttamisella on siis suuri merkitys kodittomien kissojen määrän vähentämisessä. Lisääntymisen estämisen lisäksi kissan leikkauttamisella on myös lukuisia terveyttä edistäviä vaikutuksia. Tutkimukset osoittavat, että leikkauttaminen parantaa kissan terveyttä ja elämänlaatua sekä pidentää sen elinikää. Toisin kuin aikaisemmin on uskottu, naaraskissan ei tarvitse saada pentuja ennen leikkauttamista eikä leikkauttaminen muuta kissan persoonallisuutta.

Leikkauttamisen hyötyjä

Yhdistyksen leikkaustapahtumat

Rekku Rescue ry:n yksi keskeisimmistä tavoitteista on ennaltaehkäistä mahdollisimman monen ei-toivotun, kodittoman kissan syntyminen järjestämällä leikkaustapahtumia eri puolella Suomea ja tiedottamalla kissojen leikkauttamisen tärkeydestä. Mielestämme kissojen leikkaustapahtumat ovat avainroolissa Suomen kissakannan lisääntymisen hallinnassa ja ne mahdollistavat kodittomien kissojen määrän vähentämisen eettisesti ja humaanisti.

Yhdistyksen leikkaustapahtumissa kissanomistajilla on mahdollista leikkauttaa kissansa edulliseen hintaan. Jatkuvat leikkauskampanjamme ovat suunnattu ensisijaisesti vähävaraisille lemmikinomistajille, joille leikkaukseen tarvittava raha on vaikea järjestää. Etsimme jatkuvasti uusia yhteistyöeläinlääkäreitä, jotka ovat kiinnostuneita tukemaan ennaltaehkäisevää eläinsuojutyötä järjestämälla yhteistyössä kissojen leikkauspäiviä ja -kampanjoita.

Vuoden 2018 järjestimme seitsemän maatiaiskissojen leikkauspäivää, joissa steriloitiin tai kastroitiin 212 kissaa. Vähävaraisille kissanomistajille suunnattuja, tuettuja leikkauskampanjoita oli käynnissä kymmenellä paikkakunnalla. Kampanjoissa leikattiin yhteensä 292 kissaa. Hoidimme vuoden aikana neljä isoa ulkona elävää kissapopulaatiota ja autoimme niissä yhteensä 161:tä kissaa. Osa kissoista tuli yhdistykselle etsimään uutta kotia, osa jäi leikkautettuna ja mikrosirutettuna omistajalle ja osa lopetettiin eläinsuojelullisista syistä.

Lue lisää käynnissä olevista leikkauskampanjoistamme!