Toimintakertomus

Rekku Rescue ry:n toimintakertomus 2017

Yleistä

Rekku Rescue ry on perustettu syksyllä 2002, ja vuosi 2017 oli yhdistyksen 15. toimintavuosi. Yhdistys tekee aktiivista eläinsuojelutyötä sekä Suomessa että Virossa ja pyrkii lisäämään tietoisuutta eläinten hyvästä hoidosta ja kohtelusta. Tavoitteenamme on vähentää kodittomien eläinten määrää järjestämällä sterilointikampanjoita ja -tapahtumia sekä tiedottamalla sterilointien tärkeydestä. Neuvomme myös ihmisiä eläinten käytösongelmissa.

Teemme monipuolista yhteistyötä eri eläinsuojeluyhdistysten ja viranomaisten kanssa Suomessa ja Virossa, ja noudatamme toiminnassamme viranomaisten antamia sääntöjä ja ohjeistuksia.

Yhdistys toimii kokonaan jäsenmaksu- ja lahjoitusvaroilla ja vapaaehtoisvoimin.

SIJOITETUT ELÄIMET

Rekku Rescuen kautta sai vuonna 2017 uuden kodin 164 kissaa ja 37 koiraa. Kaikki kodin saaneet kissat olivat suomalaisia. Koirista 21 tuli kotimaasta ja 16 Virosta.

TOIMINTA

Suomi

Ennaltaehkäisevän eläinsuojelutyön painopiste oli toimintasuunnitelman mukaisesti maatiaiskissojen steriloinneissa. Yhdistyksen leikkaustapahtumissa ja tuetuissa leikkauskampanjoissa leikattiin ja sirutettiin vuoden aikana yhteensä 553 kissaa.

Vähävaraisille kissanomistajille suunnattuja, tuettuja leikkauskampanjoita oli käynnissä yhteensä kahdeksalla paikkakunnalla Etelä-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa, Keski-Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa sekä Sastamalassa ja Sotkamossa. Kampanjoissa leikattiin ja sirutettiin 282 kissaa.

Lisäksi järjestettiin yhteistyössä eläinlääkäri Satu Olkkosen kanssa 9 kaikille avointa maatiaiskissojen leikkauspäivää, joissa leikattiin ja sirutettiin yhteensä 298 kissaa.

Rekrytoimme lisää kissojen ja koirien sijaiskoteja sekä kissavaraajia. Ylläpidimme sijaiskotiverkostoa ja kotien etsintä suomalaisille kissoille ja koirille jatkui ennallaan. Sijaiskodeissa olevat eläimet hoidatimme pääsääntöisesti Käpylän eläinlääkäriasema Vetekissä tai eläinlääkäri Satu Olkkosen vastaanotolla.

Kissavaraajamme sekä kissojen sijaiskodit osallistuivat erilaisiin osaamista tukeviin koulutuksiin. Avustimme yhteistyötarhaamme Kiikoisten löytöeläinpalvelua sekä muutamia muita eläinsuojelutyötä tekeviä tahoja ruoka- ja tarvikelahjoituksin.

Yhdistys lainasi pitkin vuotta kissa- ja koiraloukkujaan lemmikkinsä kadottaneille.

Viro

Yhteistyötarhamme Virossa olivat vuonna 2017 Tallinnan, Virumaan, Pärnun, Läänemaan, Valgan ja Viljandin löytöeläintarhat. Kaikki kuuluvat Viron löytöeläintarhojen yhdistykseen, Varjupaikade MTÜ:hun.

Yhteydenpito oli tiivistä yhteistyötarhojemme kanssa, ja aktiivimme vierailivat tarhoilla säännöllisesti, veivät lahjoituksia ja tutustuivat tarhan eläimiin ja niiden oloihin. Tuimme tarhoja kissojen ja koirien sterilointi-, rokotus- ja muissa hoitokuluissa.

Autoimme myös paikallisia yksityisiä kissojen auttajia ja omistajia ruoka- ja tarvikelahjoituksin sekä kustansimme kissojen sterilointeja ehkäisevänä eläinsuojelutyönä.

Käynnistimme 30.4. Virumaan tarhan kanssa yhteistyössä kehitysprojektin, jonka tavoitteena oli parantaa tarhalla asuvien eläinten oloja ja tukea eläinten paikallista kodinsaantia. Kehitysprojektin tukemiseksi perustettuun keräyskampanjaan lahjoitettiin yhteensä 1 120 €. Lisäksi Rekkujen kirpputorien kesäkuun tuotto, 1 600 € ohjattiin kampanjan hyväksi. Projekti päättyi 22.10. ja kampanjan tuotoilla sekä Rekku Rescuen lisälahjoituksella hankittiin tarhalle kuusi uutta koirankoppia eristeineen, leikkauspöytä ja leikkauspöydän lamppu. Kehitysprojektin päätavoitteista; koiratarhan kattamisesta ja kissaparakkien lämpöeristyksestä jouduttiin toistaiseksi luopumaan yhdistyksestä riippumattomista syistä.

Tapahtumat

Yhdistys osallistui kertomusvuonna useisiin yleisötapahtumiin, ja järjestimme myös omia tapahtumia. Tapahtumissa esittelimme yhdistyksen toimintaa, myimme kannatustuotteita ja vastaanotimme lahjoituksia.

Osallistuimme mm. ELMA-messuille Helsingissä ja Elomessuille Hämeenlinnassa. Toteutimme kaksi Pop up -kissakahvilatapahtumaa Arboretum Magnoliassa Lohjalla. Sirutustapahtumia järjestettiin yhdessä Musti ja Mirri -myymälöiden kanssa. Yhdistyksen buffettia pidettiin säännöllisesti mm. Koira- ja kissakoulu Heiluvan Hännän tilaisuuksissa. Järjestimme myös ruoka- ja tarvikekeräyksiä.

Pääkaupunkiseudulla jatkui perinteinen maanantaimiitti kerran kuussa.

Yhdistys järjesti toista kertaa Lemmikkien leipäjono -tapahtuman sunnuntaina 3.12. Hakaniemen torilla Helsingissä. Tapahtumassa jaettiin maksutta koiran- ja kissanruokaa vähävaraisille lemmikinomistajille. Paikalla oli myös EasyVetin eläinambulanssi, jossa oli mahdollisuus rokottaa ja mikrosiruttaa lemmikkinsä edulliseen hintaan. Ruoka-apua lemmikeilleen haki kaikkiaan noin 450 ihmistä, mikä oli lähes kaksinkertainen määrä vuoden 2016 tapahtumaan verrattuna.

Muuta

Rekku Rescuen kertomus vuoden aikana saimme toimintaan mukaan uusia innostuneita kissavaraajia ja uusia sijaiskoteja. Facebookin rekkujen vapaaehtoisryhmän kautta toiminnassamme auttoi useampi uusi henkilö eri tavoin. Kuluneen vuoden toiminta oli aktiivista.

TIEDOTUS

Ulkoinen tiedottaminen

Toimikaudella jatkoimme aktiivista ja monipuolista tiedottamista yhdistyksen toiminnasta ja sen tuloksista. Lisäksi pyrimme tiedottamalla lisäämään ihmisten tietoisuutta eläinten hyvinvoinnista sekä vaikuttamaan asenteisiin.

Pääasiallisina tiedotuskanavina toimivat yhdistyksen Facebook-sivu www.facebook.com/RekkuRescueRy sekä kotisivu www.rekkurescue.com. Käytössä oli myös Instagram-tili kuvien ja videoiden jakoon. Lisäksi tietoa jaettiin lehdistötiedotteilla, yhdistyksen blogin avulla sekä erilaisissa yleisötapahtumissa, joihin osallistuimme.

Yhdistyksen uudet kotisivut avattiin 15.11. Uusia sivuja suunniteltaessa keskityimme erityisesti selkeyteen ja informatiivisuuteen. Sivut saivat myös täysin uuden visuaalisen ilmeen, jonka suunnitteli  graafinen suunnittelijalle Anna Salmisalo. Sivujen teknisestä toteutuksesta vastasi verkkokehittäjä Heidi Sarvas.

Uusien sivujen kanssa samaan aikaan ja yhtenäisellä ilmeellä julkaistiin yhdistyksen uudistettu esite.

Sisäinen tiedottaminen

Sisäinen tiedottaminen toteutettiin pääosin yhdistyksen aktiivitoimijoiden salaisessa facebook- ryhmässä sekä eri toimialojen messenger-ketjuissa.

Koko jäsenistölle lähetimme kaudella neljä sähköistä uutiskirjettä.

TALOUS

Yleistä

Yhdistyksen talous oli kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Suurin kuluerä Suomessa oli kissojen eläinlääkäri- ja ruokakulut sekä koirien eläinlääkärikulut. Virossa eniten yhdistyksen varoja kului eläinten eläinlääkäri-  ja tarvikekuluihin. Toimintaa rahoitettiin jäsenmaksuilla ja yksityisiltä henkilöiltä eri keräyksiin saaduilla lahjoituksilla sekä kirpputorimyynnillä.

Varainhankinta

Toimintamme mahdollistamiseksi järjestimme erilaisia kampanjakeräyksiä, harjoitimme kirpputoritoimintaa, myimme kannatustuotteitamme yhdistyksen nettikaupassa sekä erilaisia lahjoitustuotteita Rekkutorilla Facebookissa. Rekkutorilla järjestettiin huutiksia eli huutokauppoja, ja joulun alla toteutettiin jo kolmatta kertaa Joulutervehdysvarat eläimille -kampanja.

Uusien nettisivujen myötä otettiin käyttöön uusia tapoja tukea toimintaamme. Näitä ovat kuukausilahjoitus ja merkkipäivälahjoitus. Myös mahdollisuudesta tehdä testamenttilahjoitus yhdistykselle kerrotaan uusilla sivuilla.

Jatkoimme lahjoitusyhteistyötä lemmikkikauppa zooplus AG:n ja Peten Koiratarvike.com:n kanssa. Sivuston http://www.rekkurescue.com kautta tehtyjen tilausten loppusummasta yritykset lahjoittivat osan Rekku Rescue ry:lle.

Yhdistyksellä oli poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa lupanumerolla RA/2017/138. Lupa on voimassa 10.2.2017–31.12.2018 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Yhdistyksen keräyslippaita oli useassa yhteistyöliikkeessä, mm. Musti&Mirri-myymälöissä.

HALLINTO 2017 

Hallitus

Hallitus vuodelle 2017 valittiin 2016 yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa. Hallitus järjestäytyi seuraavasti:

Puheenjohtaja: Katja Noro

Varapuheenjohtaja: Sadri Wirzenius

Sihteeri: Laura Pulli (hallituksen ulkopuolelta)

Taloudenhoitaja:  Tuula Cissokho (hallituksen ulkopuolelta)

Hallituksen muut jäsenet: Millie Anttila, Minna Monto, Salla Saharla, Katri Kärki, Pia Vähäkuopus.

Varsinainen tilintarkastaja oli Timo Virkilä, KHT

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ 

Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 30.5.2017 ja syyskokous 2.12.2017.

Hallitus piti järjestäytymiskokouksen lisäksi toimikauden aikana 10 kokousta.

Yhdistyksen jäsenet

Toimikauden lopussa yhdistyksellä oli 236 kannatusjäsentä ja 23 varsinaista jäsentä. Jäsenkehitys oli positiivinen.

Hallitus perusti aktiivijäsenistön palkitsemiseen vuotuisen Vuoden Rekku-vapaaehtoinen -nimityksen. Nimitettävä voi olla yksittäinen henkilö tai ryhmä, joka on kuluvan vuoden aikana erityisen ansioitunut yhdistyksen käytännön toiminnassa, sen kehittämisessä ja/tai yhdistyksen toimintaedellytysten parantamisessa. Vuoden 2017 Rekku-vapaaehtoiseksi valittiin Minna Kaitajärvi.

Helsingissä 29.5.2018