Toimintakertomus

Rekku Rescue ry:n toimintakertomus 2021

Toiminnassamme korostui edelleen ennaltaehkäisevä eläinsuojelutyö. Koronapandemia vaikutti myös vuonna 2021 Rekku Rescuen toimintaan, mutta pystyimme kuitenkin jatkamaan sitä keskeytyksettä.

Vuosi oli syksyllä 2002 perustetun Rekku Rescue ry:n 19. toimintavuosi. Yhdistys tekee eläinsuojelutyötä Suomessa ja Virossa ja pyrkii lisäämään tietoisuutta eläinten hyvästä hoidosta ja kohtelusta. Toiminnan pääpaino on Suomessa ja yhä enemmän ennaltaehkäisevässä eläinsuojelutyössä. Tavoitteenamme on vähentää kodittomien eläinten määrää järjestämällä maatiaiskissojen sterilointikampanjoita ja -tapahtumia sekä tiedottamalla sterilointien tärkeydestä. Neuvomme myös ihmisiä eläinten käytösongelmissa.

Teemme yhteistyötä eläinsuojeluviranomaisten ja -yhdistysten kanssa Suomessa ja Virossa. Noudatamme toiminnassamme alaa sääteleviä lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten antamia ohjeistuksia.

Yhdistys toimii kokonaan jäsenmaksu- ja lahjoitusvaroilla sekä vapaaehtoisvoimin.

TOIMINTA

Kodin saaneet eläimet

Vuonna 2021 vastaanotimme 214 kissaa ja hankimme kodin 161 kissalle. Koiria vastaanotimme 62 ja hankimme kodin 52:lle. Kaikki eläimet luovutettiin uuteen kotiin rokotettuna, leikattuna, mikrosirutettuna ja rekisteröitynä sekä useaan kertaan madotettuina.

Sijaiskotitoiminta

Yhdistyksen kotia etsivät kissat ja koirat asuvat sijaiskodeissa, jotka sitoutuvat huolehtimaan eläimestä uuden kodin löytymiseen saakka. Yhdistys vastaa kaikista eläimen kuluista. Sijaiskotiverkostoomme kuului vuonna 2021 noin 70 kissojen ja 7 koirien sijaiskotia.

Sijaiskodeissa asuvat eläimet hoidatimme pääsääntöisesti Käpylän eläinlääkäriasema Vetekissä, kissaklinikka Catvetissa sekä eläinlääkäri Satu Olkkosella ja Itavet pieneläinklinikalla Riihimäellä.

Rekrytoimme vuoden aikana lisää kissojen ja koirien sijaiskoteja sekä kissavaraajia. Varaajat ja sijaiskodit osallistuivat erilaisiin osaamista tukeviin koulutuksiin.

Ennaltaehkäisevä eläinsuojelutyö

Ennaltaehkäisevällä eläinsuojelutyöllä on yhä suurempi rooli toiminnassamme. Tuellamme leikattiin vähävaraisille suunnatuissa maatiaiskissojen leikkauskampanjoissa vuoden aikana 244 kissaa. Lisäksi yhteistyössä eläinlääkäri Satu Olkkosen kanssa järjestämissämme kaikille avoimissa leikkauspäivissä leikattiin 202 kissaa.

Heinäkuussa järjestimme Pohjanmaalla maatiaiskissojen leikkausviikonlopun yhdessä eläinlääkäri Satu Olkkosen kanssa. Kaksipäiväinen tapahtuma toteutettiin Eläinsuojelukeskus Onnentassun tuella.

Heikommassa taloudellisessa asemassa oleville kissanomistajille suunnattuja Rekku Rescuen tukemia maatiaiskissojen leikkauksia oli vuoden lopussa saatavilla 38 paikkakunnalla.

Jatkuvissa kissojen ja koirien mikrosirutuskampanjoissa sekä Walk in –sirutustapahtumissa sirutettiin ja rekisteröitiin yhteensä 801 eläintä. Myös kaikki leikkauskampanjoissa ja -tapahtumissa leikatut kissat sirutettiin, mikäli niillä ei ollut jo sirua.

Kissapopulaatioiden auttamiseksi työskentelimme vuoden aikana kahdessa eri paikassa. Yhteensä saimme niistä turvaan 98 kissaa.

Lainasimme myös kissa- ja koiraloukkuja lemmikkinsä kadottaneille.

Toiminta Virossa

Virossa tuimme kodittomien kissojen ja koirien paikallista kodinsaantia yhteistyötarhojemme kautta. Avustimme tarhoja ruoka- ja tarvikelahjoituksilla sekä eläinten sterilointi- ja muissa eläinlääkärikuluissa. Vuonna 2021 tuellamme leikattiin 82 virolaista koiraa. Avustimme myös kertaluontoisesti 5000€:n lahjoituksella 27 huostaanotetun huonokuntoisen koiran hoitokuluissa Tallinnan tarhaa.

Koronan vuoksi yhteyshenkilömme eivät päässeet vierailemaan tarhoilla normaalivuoden tapaan. Vierailimme vain kahdesti yhteistyötarhoillamme Tallinnassa sekä Pärnussa.

Kaikki yhteistyötarhamme kuuluvat Viron löytöeläintarhojen yhdistykseen, Varjupaikade MTÜ:hun.

Responsible Rescue -sitoumus

Rekku Rescue on sitoutunut suomalaisten rescueyhdistysten syksyllä 2018 käyttöön ottamiin yhteisiin Responsible Rescue -toimintakriteereihin. Sitoumuksen tavoitteena on yhtenäistää rescueyhdistysten toiminnan laatua ja auttaa rescuekoiran adoptointia harkitsevia henkilöitä varmistumaan adoption parhaasta mahdollisesta turvallisuudesta. Sitoumuksen toivotaan myös helpottavan vastuullisen rescuetuonnin erottamista pentutehtailusta.

Tapahtumat

Vuoden tauon jälkeen järjestimme jälleen Lemmikkien leipäjono –tapahtuman Helsingissä Hakaniemen torilla 4.12. Noin 300 ihmistä haki ruoka-apua lemmikeilleen.

Koronaepidemian takia messut ja muut yleisötapahtumat, joihin olemme aiempina vuosina osallistuneet, oli peruutettu.
Myyjäisiä, puffetteja ja yhdistyksen esittelytilaisuuksia ei voitu järjestää vuoden aikana.

Vanhoille ja uusille aktiiveille suunnattuja vapaamuotoisia tapaamisia, Maanantaimiittejä ei myöskään voitu pitää.

Ruoka- ja tarvikekeräyksiä järjestettiin yhteistyössä eläintarvikeliikkeiden kanssa.

VIESTINTÄ

Ulkoinen viestintä ja kampanjointi

Viestimme aktiivisesti yhdistyksen toiminnasta ja sen tuloksista sekä lemmikkieläinten hyvinvointiin liittyvistä asioista. Tavoitteenamme on lisätä eläinten hyvinvointia jakamalla oikeaa tietoa ja vaikuttamalla asenteisiin.

Pääasialliset viestintäkanavamme olivat yhdistyksen kotisivut sekä sosiaalisessa mediassa Facebook ja Instagram. Yhdistyksen Youtube-kanavalla julkaistiin uusia videoita ja kotisivuilla seitsemän blogia. Mediatiedotteita julkaistiin säännöllisesti.

Vuoden lopussa yhdistyksellä oli Facebookissa yli 30 000 ja Instagramissa yli 14 500 seuraajaa. Facebookiin Rekku-eläinten kotikuulumiset -ryhmässä oli yli 900 jäsentä.

Sisäinen viestintä

Yhdistyksen aineistojen hallinnassa käytettiin edelleen Googlen Workspacea (entinen G Suite), joka tehosti hallituksen ja aktiivitoimijoiden asiakirjojen ja muiden materiaalien jakelua ja ylläpitoa.

Sisäistä viestintää toteutettiin lisäksi yhdistyksen aktiivitoimijoiden Facebook-ryhmässä sekä eri toimialojen Messenger-ketjuissa. Ylläpidimme myös Facebookissa Rekku Rescuen vapaaehtoiset -ryhmää. Koko jäsenistölle lähetimme kaudella viisi sähköistä uutiskirjettä.

Järjestimme yhdistyksen aktiiveille ja sijaiskoteina toimiville erilaisia perehdytystilaisuuksia, koulutusta ja vapaamuotoisia verkkotapaamisia.

TALOUS

Yleistä

Yhdistyksen talous oli kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Suurimmat kuluerät Suomessa olivat kissojen eläinlääkäri- ja ruokakulut sekä koirien eläinlääkärikulut. Jo yli puolet yhdistyksen toiminnan kuluista muodostui eläinlääkäri- ja lääkintäkustannuksista. Kissojen vuoden eläinlääkärikulut olivat 85 302 euroa ja koirien 19 888 euroa. Jatkuvasti nousevat eläinlääkärikulut aiheuttavat haasteen toiminnan rahoitukselle jatkossa.

Virossa eniten yhdistyksen varoja kului eläinten eläinlääkäri- ja tarvikekuluihin.

Toimintaa rahoitettiin jäsenmaksuilla, avustuksilla ja lahjoituksilla sekä kirpputorimyynnillä. Edelleen jatkuneen koronaepidemian vuoksi yleisötapahtumista saatavat tuotot puuttuivat kokonaan ja kirpputorimyynti jäi odotettua pienemmäksi.

Varainhankinta

Rekku Rescue sai vuonna 2021 Tassu säätiöltä 2 500 euron avustuksen käytettäväksi kissatyöhön Pirkanmaan alueella. Avustus käytettiin täysimääräisesti ison kissapopulaation hoitamiseen Pirkanmaalla. Populaatiosta on saatu pois yhteensä yli 100 kissaa.

Kuukausilahjoittajien eli Rekku-kummien määrä kasvoi ja oli vuoden päättyessä 165.

Uusi Rekkukauppa avattiin Eläintenpäivänä 4.10. Toistaiseksi vanha kauppa jatkaa toimintaansa sen ohessa, koska kaikkia tuotteita ei ole mahdollista siirtää uuden palveluntarjoajan alustalle.

Järjestimme erilaisia kampanjakeräyksiä, harjoitimme kirpputoritoimintaa, myimme kannatustuotteitamme yhdistyksen verkkokaupoissa sekä erilaisia lahjoitustuotteita Rekkutorilla Facebookissa. Rekkutorilla järjestettiin huutokauppoja, ja joulun alla toteutettiin jo seitsemättä kertaa Joulutervehdysvarat eläimille -kampanja. Facebookin merkkipäivä- ja muut lahjoitustoiminnot olivat käytössä koko vuoden. Keräyksissä hyödynnettiin Mobile Payta helppona tapana lahjoittaa.

Jatkoimme pullonpalautuskuittien keräystoimintaa ja perustimme uusia keräyspisteitä. Lisäksi yhdistyksen keräyslippaita oli useassa yhteistyöliikkeessä. Kirpputoritoiminta oli edelleen tärkeä varainhankintamuoto.

Jatkoimme lahjoitusyhteistyötä lemmikkikauppa Zooplus AG:n ja Peten Koiratarvike.com:n kanssa. Yritykset lahjoittavat kotisivujemme kautta tehtyjen tilausten loppusummasta osan Rekku Rescuelle.

Rekku Rescuen rahankeräyslupa lupanumerolla RA/2018/757 oli voimassa 01.01.2019 – 31.12.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Uusi, toistaiseksi voimassaoleva lupa RA/2021/1675 saatiin joulukuussa ja astui voimaan 1.1.2022.

Koronavirukseen (Covid-19) liittyvien riskien vaikutukset toimintaan

Koronaepidemia vähensi yhdistyksen kannatustuote- ja kirpputorimyyntiä, koska yleisötapahtumia ei järjestetty ja kirpputoritoiminta oli osan vuotta tauolla.

Koronaepidemian taloudelliset kokonaisvaikutukset Rekku Rescuen toimintaan riippuvat epidemian laajuudesta ja kestosta. Yhdistyksen hallitus seuraa tilanteen kehittymistä ja päivittää arviotaan epidemian vaikutuksista.

HALLINTO

Hallitus

Hallitus vuodelle 2021 valittiin yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 2020.

Hallitus järjestäytyi seuraavasti:

Puheenjohtaja: Sadri Wirzenius
Varapuheenjohtaja: Laura Pulli
Sihteeri: Emmi Räikkönen
Taloudenhoitaja: Minna Lehmusvyöry
Hallituksen muut jäsenet: Elina Keränen, Minna Monto ja Salla Saharla.

Varsinainen tilintarkastaja oli Timo Virkilä, KHT.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 18.5.2021 ja syyskokous 27.11.2021.

Hallitus piti järjestäytymiskokouksen lisäksi toimikauden aikana yhdeksän kokousta.

Yhdistyksen jäsenet

Toimikauden lopussa yhdistyksellä oli 169 kannatusjäsentä ja 22 varsinaista jäsentä.

Vuoden 2021 Rekku-vapaaehtoinen nimityksellä palkittiin Karoliina Illmer ja Karoliina Toivonen.

Helsingissä 25.4.2022

Rekku Rescue ry:n hallitus

_________________

Rekku Rescue ry:n toimintakertomus 2020

Vuosi 2020 muistetaan ennen kaikkea koronavuotena. Myös Rekku Rescuen toimintaan pandemia vaikutti, mutta pystyimme kuitenkin jatkamaan toimintaamme keskeytyksettä. Toiminnassamme korostuivat ennaltaehkäisevä eläinsuojelutyö sekä apua tarvitsevien koirien määrän kasvu.

Vuosi oli syksyllä 2002 perustetun Rekku Rescue ry:n 18. toimintavuosi. Yhdistys tekee eläinsuojelutyötä Suomessa ja Virossa ja pyrkii lisäämään tietoisuutta eläinten hyvästä hoidosta ja kohtelusta. Toiminnan pääpaino on Suomessa ja yhä enemmän ennaltaehkäisevässä eläinsuojelutyössä. Tavoitteenamme on vähentää kodittomien eläinten määrää järjestämällä maatiaiskissojen sterilointikampanjoita ja -tapahtumia sekä tiedottamalla sterilointien tärkeydestä. Neuvomme myös ihmisiä eläinten käytösongelmissa.

Teemme yhteistyötä eläinsuojeluviranomaisten ja -yhdistysten kanssa Suomessa ja Virossa. Noudatamme toiminnassamme alaa sääteleviä lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten antamia ohjeistuksia.

Yhdistys toimii kokonaan jäsenmaksu- ja lahjoitusvaroilla sekä vapaaehtoisvoimin.

TOIMINTA

Kodin saaneet eläimet

Adoptiotoimintamme ei ollut koronaepidemiasta huolimatta hetkeäkään tauolla. Vastaanotimme 213 kissaa ja 77 koiraa, joista oman kodin sai vuoden loppuun mennessä 211 kissaa ja 65 koiraa. Kaikki olivat suomalaisia.

Apuamme tarvitsevien koirien määrä kasvoi 10 prosentilla, ja uuteen kotiin pääsi kauttamme 14 koiraa enemmän kuin vuonna 2019.

Sijaiskotitoiminta

Yhdistyksen kotia etsivät kissat ja koirat asuvat sjaiskodeissa, jotka sitoutuvat huolehtimaan eläimestä uuden kodin löytymiseen saakka. Yhdistys vastaa kaikista eläimen kuluista. Sijaiskotiverkostoomme kuului vuonna 2020 noin 60 kissojen ja 15 koirien sijaiskotia.

Sijaiskodeissa asuvat eläimet hoidatimme pääsääntöisesti Käpylän eläinlääkäriasema Vetekissä, kissaklinikka Catvetissa sekä eläinlääkäri Satu Olkkosella ja Itavet pieneläinklinikalla Riihimäellä.

Rekrytoimme vuoden aikana lisää kissojen ja koirien sijaiskoteja sekä kissavaraajia. Varaajat ja sijaiskodit osallistuivat erilaisiin osaamista tukeviin koulutuksiin.

Ennaltaehkäisevä eläinsuojelutyö

Ennaltaehkäisevän eläinsuojelutyön osuus toiminnassamme kasvoi viime vuonna merkittävästi. Maatiaiskissojen tuetuissa leikkauskampanjoissa ja kaikille avoimissa leikkaustapahtumissa leikattiin yhteensä 676 kissaa, mikä on 241 kissaa enemmän kuin toissa vuonna. Kissoista 432 oli naaraita ja 244 uroksia. Kaikki leikatut kissat, joilla ei ollut mikrosirua, myös sirutettiin ja rekisteröitiin.

Elokuun puolivälissä järjestimme Pirkanmaalla maatiaiskissojen leikkausviikonlopun yhdessä eläinlääkäri Satu Olkkosen kanssa. Kaksipäiväinen tapahtuma toteutettiin Tassu Säätiön ja Eläinsuojelukeskus Onnentassun tuella. Kaikille avoimia maatiaiskissojen leikkauspäiviä pidettiin yhteensä kymmenen.

Heikommassa taloudellisessa asemassa oleville kissanomistajille suunnattuja Rekku Rescuen tukemia maatiaiskissojen leikkauksia oli vuoden lopussa saatavilla 26 paikkakunnalla.

Lisäksi yhdistyksellä oli käynnissä kymmenen jatkuvaa mikrosirutuskampanjaa yhteistyössä kunnaneläinlääkäreiden ja Miljoona mikrosirua -projektin kanssa. Kampanjoissa sirutettiin ja rekisteröitiin vuoden aikana yli 340 kissaa ja koiraa.

Kissapopulaatioiden auttamiseksi työskentelimme neljässä eri paikassa. Turvaan niistä saimme yhteensä 27 kissaa. Kolmessa kohteessa työ jatkuu edelleen. Osalle etsittiin uudet kodit ja osa lopetettiin eläinsuojelullisista syistä. Lisäksi loukutimme pääkaupunkiseudulta useita ulkona eläviä kissoja, joista olimme saaneet ilmoituksia. Ne toimitettiin Viikin löytöeläintaloon.

Lainasimme myös kissa- ja koiraloukkuja lemmikkinsä kadottaneille.

Toiminta Virossa

Virossa tuimme kodittomien kissojen ja koirien paikallista kodinsaantia yhteistyötarhojemme kautta. Avustimme tarhoja ruoka- ja tarvikelahjoituksilla sekä eläinten sterilointi- ja muissa eläinlääkärikuluissa. Vuonna 2020 tuellamme leikattiin 15 virolaista koiraa. Valgan tarhalle hankimme uusia kissojen häkkejä sekä muille tarhoille muun muassa kissojen raapimispuita ja koirien remmejä. Ruokalahjoituksia teimme kaikille viidelle yhteistyötarhallemme.

Yhteyshenkilömme eivät päässeet vierailemaan tarhoilla normaalivuoden tapaan. Pääsimme vain kerran vierailemaan yhteistyötarhallamme Valgassa.

Yhteistyötarhamme Virossa olivat vuonna 2020 Tallinnan, Virumaan, Pärnun, Läänemaan, Valgan ja Viljandin löytöeläintarhat. Avustimme steriloinnessa myös Vorun tarhaa. Kaikki kuuluvat Viron löytöeläintarhojen yhdistykseen, Varjupaikade MTÜ:hun. Rakveressa sijaitsevan pitkäaikaisen yhteistyötarhamme Virumaan tarhan toiminta siirtyi vuonna 2020 Rakveren kaupungin ylläpitämäksi. Emme tällä hetkellä tee yhteistyötä Virumaan tarhan kanssa.

Responsible Rescue -sitoumus

Rekku Rescue on sitoutunut suomalaisten rescueyhdistysten syksyllä 2018 käyttöön ottamiin yhteisiin Responsible Rescue -toimintakriteereihin. Sitoumuksen tavoitteena on yhtenäistää rescueyhdistysten toiminnan laatua ja auttaa rescuekoiran adoptointia harkitsevia henkilöitä varmistumaan adoption parhaasta mahdollisesta turvallisuudesta. Sitoumuksen toivotaan myös helpottavan vastuullisen rescuetuonnin erottamista pentutehtailusta.

Tapahtumat

Koronaepidemian takia messut ja muut yleisötapahtumat, joihin olemme aiempina vuosina osallistuneet, oli peruutettu. Myöskään Lemmikkien leipäjono -tapahtumaa ei voitu järjestää.

Myyjäisiä, puffetteja ja yhdistyksen esittelytilaisuuksia ei järjestetty vuoden aikana.

Vanhoille ja uusille aktiiveille suunnattuja vapaamuotoisia tapaamisia, Maanantaimiittejä ei myöskään voitu pitää.

Ruoka- ja tarvikekeräyksiä järjestettiin yhteistyössä eläintarvikeliikkeiden kanssa.

VIESTINTÄ

Ulkoinen viestintä ja kampanjointi

Viestimme aktiivisesti yhdistyksen toiminnasta ja sen tuloksista sekä lemmikkieläinten hyvinvointiin liittyvistä asioista. Tavoitteenamme on lisätä eläinten hyvinvointia jakamalla oikeaa tietoa ja vaikuttamalla asenteisiin.

Lokakuussa toteutimme yhdessä SEY Suomen eläinsuojelun ja Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESYn kanssa vetoomuskampanjan, jonka tavoitteena on Suomen kissaongelmaan puuttuminen lainsäädännön avulla. Kampanjan tukijana toimi Michael Monroe. Kissakriisi-vetoomuksen allekirjoitti lähes 60 000 ihmistä, ja se luovutettiin Maa- ja metsätalousministeriölle joulukuussa.

Pääasialliset viestintäkanavamme olivat yhdistyksen kotisivut sekä sosiaalisessa mediassa Facebook ja Instagram. Yhdistyksen Youtube-kanavalla julkaistiin uusia videoita ja kotisivuilla 12 blogia. Mediatiedotteita julkaistiin säännöllisesti.

Vuoden lopussa yhdistyksellä oli Facebookissa yli 25 000 ja Instagramissa yli 10 000 seuraajaa. Facebookiin Rekku-eläinten kotikuulumiset -ryhmässä oli yli 800 jäsentä.

Sisäinen viestintä

Yhdistyksen aineistojen hallinnassa käytettiin edelleen Googlen Workspacea (entinen G Suite), joka tehosti hallituksen ja aktiivitoimijoiden asiakirjojen ja muiden materiaalien jakelua ja ylläpitoa.

Sisäistä viestintää toteutettiin lisäksi yhdistyksen aktiivitoimijoiden Facebook-ryhmässä sekä eri toimialojen Messenger-ketjuissa. Ylläpidimme myös Facebookissa Rekku Rescuen vapaaehtoiset -ryhmää. Koko jäsenistölle lähetimme kaudella kahdeksan sähköistä uutiskirjettä.

Järjestimme yhdistyksen aktiiveille ja sijaiskoteina toimiville erilaisia perehdytystilaisuuksia, koulutusta ja vapaamuotoisia verkkotapaamisia.

TALOUS

Yleistä

Yhdistyksen talous oli kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Suurimmat kuluerät Suomessa olivat kissojen eläinlääkäri- ja ruokakulut sekä koirien eläinlääkärikulut. Virossa eniten yhdistyksen varoja kului eläinten eläinlääkäri- ja tarvikekuluihin. Toimintaa rahoitettiin jäsenmaksuilla, avustuksilla ja lahjoituksilla sekä kirpputorimyynnillä.

Varainhankinta

Rekku Rescue sai vuonna 2020 Tassu säätiöltä 2 500 euron avustuksen käytettäväksi kissatyöhön Pirkanmaan alueella.

Kuukausilahjoittajien eli Rekku-kummien määrä kasvoi ja oli vuoden päättyessä jo 135.

Järjestimme erilaisia kampanjakeräyksiä, harjoitimme kirpputoritoimintaa, myimme kannatustuotteitamme yhdistyksen nettikaupassa sekä erilaisia lahjoitustuotteita Rekkutorilla Facebookissa. Rekkutorilla järjestettiin huutokauppoja, ja joulun alla toteutettiin jo kuudetta kertaa Joulutervehdysvarat eläimille -kampanja. Facebookin merkkipäivä- ja muut lahjoitustoiminnot olivat käytössä koko vuoden. Keräyksissä hyödynnettiin Mobile Payta helppona tapana lahjoittaa.

Jatkoimme pullonpalautuskuittien keräystoimintaa ja perustimme uusia keräyspisteitä. Lisäksi yhdistyksen keräyslippaita oli useassa yhteistyöliikkeessä. Kirpputoritoiminta oli edelleen merkittävä varainhankintamuoto.

Jatkoimme lahjoitusyhteistyötä lemmikkikauppa Zooplus AG:n ja Peten Koiratarvike.com:n kanssa. Yritykset lahjoittavat kotisivujemme kautta tehtyjen tilausten loppusummasta osan Rekku Rescuelle.

Poliisihallitus on myöntänyt Rekku Rescue ry:lle rahankeräysluvan lupanumerolla RA/2018/757. Lupa on voimassa 01.01.2019 – 31.12.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Koronavirukseen (Covid-19) liittyvien riskien vaikutukset toimintaan

Koronaepidemia vähensi yhdistyksen kannatustuote- ja kirpputorimyyntiä, koska yleisötapahtumia ei järjestetty ja kirpputoritoiminta oli osan vuotta tauolla.

Koronaepidemian taloudelliset kokonaisvaikutukset Rekku Rescuen toimintaan riippuvat epidemian laajuudesta ja kestosta eikä niitä ole mahdollista tässä vaiheessa tarkasti arvioida. Yhdistyksen hallitus seuraa tilanteen kehittymistä ja päivittää arviotaan epidemian vaikutuksista.

HALLINTO

Hallitus

Hallitus vuodelle 2020 valittiin yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 2019.

Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Puheenjohtaja: Sadri Wirzenius
Varapuheenjohtaja: Laura Pulli
Sihteeri: Tiia Koskinen
Taloudenhoitaja: Minna Lehmusvyöry
Hallituksen muut jäsenet: Elina Keränen, Minna Monto ja Salla Saharla.

Varsinainen tilintarkastaja oli Timo Virkilä, KHT.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 19.5.2020 ja syyskokous 26.11.2020.
Hallitus piti järjestäytymiskokouksen lisäksi toimikauden aikana yhdeksän kokousta.

Yhdistyksen jäsenet

Toimikauden lopussa yhdistyksellä oli 216 kannatusjäsentä ja 29 varsinaista jäsentä.

Vuoden 2020 Rekku-vapaaehtoinen nimityksellä palkittiin Emmi Räikkönen.

Helsingissä 6.4.2021

Rekku Rescue ry:n hallitus

_____________________________

Rekku Rescue ry:n toimintakertomus 2019

Vuosi oli syksyllä 2002 perustetun Rekku Rescue ry:n 17. toimintavuosi. Yhdistys tekee eläinsuojelutyötä Suomessa ja Virossa ja pyrkii lisäämään tietoisuutta eläinten hyvästä hoidosta ja kohtelusta. Toiminnan pääpaino on Suomessa ja yhä enemmän ennaltaehkäisevässä eläinsuojelutyössä. Tavoitteenamme on vähentää kodittomien eläinten määrää järjestämällä maatiaiskissojen sterilointikampanjoita ja -tapahtumia sekä tiedottamalla sterilointien tärkeydestä. Neuvomme myös ihmisiä eläinten käytösongelmissa.

Teemme yhteistyötä eläinsuojeluviranomaisten ja -yhdistysten kanssa Suomessa ja Virossa. Noudatamme toiminnassamme alaa sääteleviä lakeja ja asetuksia sekä viranomaisten antamia ohjeistuksia.

Yhdistys toimii kokonaan jäsenmaksu- ja lahjoitusvaroilla ja vapaaehtoisvoimin.

TOIMINTA

Kodin saaneet eläimet

Vuosi 2019 oli Rekku Rescuelle kiireinen. Vastaanotimme 288 kissaa ja 71 koiraa, joista oman kodin sai vuoden loppuun mennessä 220 kissaa ja 51 koiraa.
Kaikki kodin saaneet kissat olivat suomalaisia. Koirista yksi tuli Virosta, loput olivat suomalaisia kodinvaihtajakoiria. Vastaanotettujen kissojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta 37:llä ja koirien 16:lla.

Sijaiskotitoiminta

Yhdistyksen kotia etsivät kissat ja koirat asuvat sjaiskodeissa, jotka sitoutuvat huolehtimaan eläimestä uuden kodin löytymiseen saakka. Yhdistys vastaa kaikista eläimen kuluista. Sijaiskotiverkostoomme kuului vuonna 2019 noin 70 kissojen ja 10 koirien sijaiskotia. Sijaiskodeissa asuvat eläimet hoidatimme pääsääntöisesti Käpylän eläinlääkäriasema Vetekissä sekä eläinlääkäri Satu Olkkosella Riihimäellä.

Rekrytoimme vuoden aikana lisää kissojen ja koirien sijaiskoteja sekä kissavaraajia. Varaajat ja sijaiskodit osallistuivat erilaisiin osaamista tukeviin koulutuksiin.

Ennaltaehkäisevä eläinsuojelutyö

Ennaltaehkäisevän eläinsuojelutyön painopiste oli edelleen kissojen sterilointien edistämisessä. Vähävaraisille suunnatuissa, tuetuissa maatiaiskissojen leikkauskampanjoissa leikattiin yhteensä 266 kissaa, joista uroksia oli 78 ja naaraita 188. Vuoden päättyessä kampanjat olivat käynnissä 18 paikkakunnalla eri puolilla maata.

Lisäksi yhteistyössä eläinlääkäri Satu Olkkosen kanssa järjestetyissä kaikille avoimissa maatiaiskissojen leikkauspäivissä leikattiin yhteensä 169 kissaa.

Yhteistyössä Miljoona mikrosirua -kampanjan kanssa mikrositutettiin ja rekisteröitiin siruhaku.fi -palveluun yli 350 kissaa. Juvan, Riihimäen ja Sulkavan kunnaneläinlääkäreiden kanssa oli käynnissä kampanja, jossa yhdistys lahjoitti kissan mikrosirun muun eläinlääkärikäynnin yhteydessä. Riihimäen kampanjaan kuului myös koirien sirutus.

Kissapopulaatioiden auttamiseksi työskentelimme viidessä eri paikassa. Turvaan niistä saimme yhteensä 49 kissaa. Osalle etsittiin uudet kodit ja osa lopetettiin eläinsuojelullisista syistä. Lisäksi loukutimme pääkaupunkiseudulta useita ulkona eläviä kissoja, joista olimme saaneet ilmoituksia.

Lainasimme myös kissa- ja koiraloukkuja lemmikkinsä kadottaneille.

Toiminta Virossa

Virossa tuimme kodittomien kissojen ja koirien paikallista kodinsaantia yhteistyötarhojemme kautta. Avustimme tarhoja ruoka- ja tarvikelahjoituksilla sekä eläinten sterilointi- ja muissa eläinlääkärikuluissa. Yhteyshenkilömme vierailivat tarhoilla säännöllisesti tutustumassa eläimiin ja niiden oloihin.

Järjestimme Tallinnassa kissojen leikkauspäivän yhteistyössä paikallisen eläinsuojelujärjestön ja eläinlääkäriaseman kanssa. Tapahtumassa leikattiin yhteensä 51 kissaa.

Yhteistyötarhamme Virossa olivat vuonna 2019 Tallinnan, Virumaan, Pärnun, Läänemaan, Valgan ja Viljandin löytöeläintarhat. Kaikki kuuluvat Viron löytöeläintarhojen yhdistykseen, Varjupaikade MTÜ:hun.

Responsible Rescue -sitoumus

Rekku Rescue on sitoutunut suomalaisten rescueyhdistysten syksyllä 2018 käyttöön ottamiin yhteisiin Responsible Rescue -toimintakriteereihin. Sitoumuksen tavoitteena on yhtenäistää rescueyhdistysten toiminnan laatua ja auttaa rescuekoiran adoptointia harkitsevia henkilöitä varmistumaan adoption parhaasta mahdollisesta turvallisuudesta. Sitoumuksen toivotaan myös helpottavan vastuullisen rescuetuonnin erottamista pentutehtailusta.

Tapahtumat

Järjestimme jo neljättä vuotta peräkkäin joulun alla Lemmikkien leipäjono -tapahtuman Hakaniemen torilla Helsingissä. Lauantaina 15.12. pidetyssä tapahtumassa jaettiin maksutta koiran- ja kissanruokaa apua tarvitseville lemmikinomistajille. Ruoka-apua lemmikeilleen haki kaikkiaan 510 ihmistä. Tapahtumasta yli jäänyt ruoka lahjoitettiin edelleen jaettavaksi kirkon diakoniatyön kautta.

Osallistuimme elokuussa Elomessuille Hämeenlinnassa, ja keräsimme rahaa yhdistykselle tekemällä vapaaehtoistyötä Flow Festivalissa Helsingissä. Toteutimme Pop up- pääsiäis- ja joulupuodit Helsingin Stoassa.

Sirutustapahtumia järjestettiin yhdessä Miljoona mikrosirua -kampanjan kanssa, ja yhdistyksen buffettia pidettiin säännöllisesti muun muassa Koira- ja kissakoulu Heiluvan Hännän tilaisuuksissa. Järjestimme myös ruoka- ja tarvikekeräyksiä, sekä esittelimme yhdistyksen toimintaa eläintarvikeliikkeissä.

Pääkaupunkiseudulla jatkui perinteinen Maanantaimiitti kerran kuussa.

VIESTINTÄ

Ulkoinen viestintä

Viestimme aktiivisesti yhdistyksen toiminnasta ja sen tuloksista sekä lemmikkieläinten hyvinvointiin liittyvistä asioista. Tavoitteenamme on lisätä eläinten hyvinvointia jakamalla oikeaa tietoa ja vaikuttamalla asenteisiin.

Pääasiallisina viestintäkanavina toimivat yhdistyksen kotisivut ja Facebook-sivu. Aktiivisessa käytössä oli myös Instagram kuvien ja videoiden jakamiseen. Yhdistyksen Youtube-kanavalle tuotettiin uusia videoita, ja blogia kehitettiin lisäämällä asiantuntijatekstien määrää. Mediatiedotteita julkaistiin säännöllisesti.

Vuoden lopussa yhdistyksellä oli Facebookissa yli 20 000 ja Instagramissa yli 7 000 seuraajaa. Facebookiin Rekku-eläinten kotikuulumiset -ryhmässä oli lähes 700 jäsentä.

Sisäinen viestintä

Yhdistyksen aineistojen hallintaan otettiin käyttöön G Suite -palvelu, joka tehosti erityisesti hallituksen ja aktiivitoimijoiden asiakirjojen ja muiden materiaalien jakelua ja ylläpitoa.

Sisäistä viestintää toteutettiin lisäksi yhdistyksen aktiivitoimijoiden Facebook-ryhmässä sekä eri toimialojen Messenger-ketjuissa. Ylläpidimme myös Facebookissa Rekku Rescuen vapaaehtoiset -ryhmää. Koko jäsenistölle lähetimme kaudella kahdeksan sähköistä uutiskirjettä.

Järjestimme yhdistyksen aktiiveille ja sijaiskoteina toimiville erilaisia perehdytystilaisuuksia ja vapaamuotoisia tapaamisia.

TALOUS

Yleistä

Yhdistyksen talous oli kunnossa ja maksuvalmius hyvä. Suurin kuluerä Suomessa oli kissojen eläinlääkäri- ja ruokakulut sekä koirien eläinlääkärikulut. Virossa eniten yhdistyksen varoja kului eläinten eläinlääkäri- ja tarvikekuluihin. Toimintaa rahoitettiin jäsenmaksuilla, avustuksilla ja lahjoituksilla sekä kirpputorimyynnillä.

Varainhankinta

Rekku Rescue sai vuonna 2019 1 500 euron avustuksen Tuuliaisen säätiöltä ja 1 000 euron avustuksen Nooa Säästöpankilta.

Järjestimme erilaisia kampanjakeräyksiä, harjoitimme kirpputoritoimintaa, myimme kannatustuotteitamme yhdistyksen nettikaupassa sekä erilaisia lahjoitustuotteita Rekkutorilla Facebookissa. Rekkutorilla järjestettiin huutokauppoja, ja joulun alla toteutettiin jo viidettä kertaa Joulutervehdysvarat eläimille -kampanja. Facebookin varainkeruukampanjat saatiin käyttöön vuoden alussa, ja uudistettu kuukausilahjoitus otettiin käyttöön joulukuussa.

Käynnistimme uudelleen pullonpalautuskuittien keräyksen. Lisäksi yhdistyksen keräyslippaita oli useassa yhteistyöliikkeessä.

Yhdistyksen tärkein yksittäinen varainhankintamuoto oli edelleen kirpputoritoiminta.

Jatkoimme lahjoitusyhteistyötä lemmikkikauppa Zooplus AG:n ja Peten Koiratarvike.com:n kanssa. Yritykset lahjoittavat kotisivujemme kautta tehtyjen tilausten loppusummasta osan Rekku Rescuelle.

Poliisihallitus on myöntänyt Rekku Rescue ry:lle rahankeräysluvan lupanumerolla RA/2018/757. Lupa on voimassa 01.01.2019 – 31.12.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

HALLINTO

Hallitus

Hallitus vuodelle 2019 valittiin yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa 2018.

Hallitus järjestäytyi seuraavasti:
Puheenjohtaja: Katja Noro
Varapuheenjohtaja: Sadri Wirzenius
Taloudenhoitaja: Tuula Cissokho
Hallituksen muut jäsenet: Elina Keränen, Minna Monto, Laura Pulli ja Salla Saharla.

Sihteeri (hallituksen ulkopuolelta): Tiia Koskinen

Varsinainen tilintarkastaja oli Timo Virkilä, KHT.

YHDISTYKSEN KOKOUKSET JA JÄSENISTÖ

Kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 28.5.2019 ja syyskokous 23.11.2019.
Hallitus piti järjestäytymiskokouksen lisäksi toimikauden aikana kahdeksan kokousta.

Yhdistyksen jäsenet

Toimikauden lopussa yhdistyksellä oli 210 kannatusjäsentä ja 29 varsinaista jäsentä.

Vuoden 2019 Rekku-vapaaehtoinen nimityksellä palkittiin Tiia Koskinen.

Helsingissä 24.3.2020

Rekku Rescue ry:n hallitus