Suomen kissaongelman taustaa

Suomen Eläinsuojeluyhdistysten Liiton arvion mukaan Suomessa hylätään vuosittain jopa 20 000 kissaa. Kissoista noin puolet päätyy löytöeläintaloihin – loput kuolevat hylättyinä luontoon tai lopetetaan ei-toivottuna. Määrän on sanottu nousevan tasaisesti.

Luontoon hylätyt ja vapaana liikkuvat leikkaamattomat kissat ovat muodostuneet Suomessa eläinsuojeluongelmaksi. Maaseuduilla ja harvaan asutuilla alueilla elää kymmenien, jopa satojen, puolivillien kissojen laumoja. Isoissa laumoissa elävät kissat kärsivät usein hoidon puutteesta ja erityisesti sisäsiittoisuuden vuoksi monista sairauksista. Kissat aiheuttavat myös hygieniaongelmia ja vahinkoa luonnolle ja muulle eläimistölle.

Isot kissalaumat ovat yleensä muutaman vapaana liikkuvan leikkaamattoman kissan lisääntymisen seurausta. Tyypillisesti lauma syntyy, kun pihapiiriin ilmestynyttä leikkaamatonta kissaa aletaan hyväntahtoisesti ruokkia. Pian pihapiirissä pyöriikin kymmeniä kissoja, jotka muutamassa vuodessa lisääntyvät suureksi kissapopulaatioksi. Myös parista maatilan leikkaamattomasta hiirikissasta voi muodostua muutamassa vuodessa yllättävän iso ongelma. Lakisääteisesti villiintyneiden kissojen kiinniotto ja hoito eivät kuulu kenenkään vastuulle. Kissalaumojen kohtalo jääkin usein vapaaehtoisten eläinsuojelijoiden hoidettavaksi. Kissojen loukutus, kuljetus, lääkärikulut, mahdolliset lopetuskulut ja kodinetsintä vievät vapaaehtoisilta paljon aikaa ja rahallisia resursseja.

Kissapopulaatioiden muodostuminen on usein seurausta ihmisten tietämättömyydestä ja välinpitämättömyydestä. Ongelman taustalla voivat olla myös “omistajan” henkiset ja taloudelliset ongelmat. Monella kissanomistajalla on edelleen vanhentunutta tietoa ja virheellisiä uskomuksia kissan hyvinvointiin ja hoitoon liittyen. Vanhat uskomukset elävät tiukassa, vaikka kissoista on olemassa paljon ajankohtaista tutkimustietoa ja eläinsuojeluyhdistykset kampanjoivat asenteiden muuttamiseksi. Ongelmana on myös se, ettei kissaa arvosteta lemmikkinä samalla tavalla kuin koiraa.

Tehokkain keino kissapopulaatioiden ehkäisemiseksi on ulkoilevien kissojen leikkauttaminen sekä kissojen pakollinen tunnistusmerkintä ja omistajatietojen rekisteröinti. Merkintä- ja rekisteröintivelvoite vähentäisi lemmikkien hylkäämistä, sillä ne auttavat eläimen taustan ja omistajan jäljittämisessä. Jokaiselle kissalle löytyisi näin omistaja, joka on lemmikistä vastuussa. Rekku Rescue järjestää säännöllisesti kissojen leikkaus- ja sirutustapahtumia eri puolilla Suomea yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi yhdistyksemme kautta uuteen kotiin muuttavat eläimet leikkautetaan ja tunnistemerkitään ennen luovutusta.