Syyskokous lauantaina 2.12.2017

13.11.2017

Rekku Rescue Ry

Sääntömääräinen syyskokous
Lauantaina 2.12.2017 kello 16.00 alkaen
Paikka: Kalliolinnantie 4, 00140 HKI (Meripelastusseura)
Puh. 050 307 0150

Esityslista

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen esityslista
  5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
  6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 4-6 muuta varsinaista jäsentä
  7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
  9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Helsingissä 14.11.2017

Rekku Rescue ry:n hallituksen puolesta
Katja Noro, puheenjohtaja