Rekku Rescue ry:n sääntömääräinen syyskokous 23.11.2019

30.10.2019

REKKU RESCUE RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS
LAUANTAINA 23.11.2019 KELLO 16.00 ALKAEN
PAIKKA: MÄKELÄNRINNE 5, 00550 HELSINKI (Mäen päällä 8 kerroksinen talo, kerhohuone on alimmassa kerroksessa)

Puh. 050 307 0150

ESITYSLISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet 4-6 muuta varsinaista jäsentä

7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

9. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Helsingissä 29.10.2019

Rekku Rescue ry:n hallituksen puolesta

Katja Noro, puheenjohtaja