Rekku Rescue nostaa kissojen luovutusiän 14 viikkoon

5.11.2019

Rekku Rescue on päättänyt nostaa kissanpentujen luovutusikää kahdella viikolla 12 viikosta 14 viikkoon. Uskomme, että myöhäisempi vieroittaminen parantaa kissan elämänlaatua.

Kissanpentu oppii emoltaan ja sisaruksiltaan, kuinka olla kissa. Sosiaaliset taidot kehittyvät ja stressinsietokyky paranee. Liian varhain muusta perheestään erotetuilla kissoilla esiintyy usein käytösongelmia, kuten aggressiivisuutta ja stereotyyppistä käyttäytymistä. Jälkimmäinen voi ilmetä esimerkiksi jatkuvana itsensä nuolemisena ja syötäväksi kelpaamattomien asioiden pureskeluna ja nielemisenä.

Helsingin yliopiston tutkimuksen perusteella nykyisten suositusten mukaista 12 viikon luovutusikää kannattaisi nostaa kahdella viikolla. Tutkimusryhmä havaitsi, että kissan kehityksessä tapahtuu positiivisia muutoksia vielä 12 viikon iän jälkeenkin.

Kaikki Rekku Rescuen uuteen kotiin luovuttamat kissanpennut steriloidaan ennen luovutusta. Varhaissteriloinneissa on käytössä uroksilla 1 kg:n ja naarailla 1,2 kg:n painoraja. Tältäkin kannalta uusi, 14 viikon luovutusikä on parempi.

Myös Suomen Kissaliiton sääntöihin kirjattu luovutusikä nousee 14 viikkoon 1.1.2020 alkaen.

Lue lisää Helsingin yliopiston tutkimuksesta täältä.