Maatiaiskissojen leikkauskampanja Kemiössä – Steriliseringskampanj för bondkatter i Kimito

16.3.2021

Eläinsuojeluyhdistys Rekku Rescue ja eläinlääkäri Minna Hakala ovat aloittaneet Kemiössä maatiaiskissojen leikkauskampanjan, joka on kohdennettu kissastaan hyvin huolehtiville ihmisille, joille leikkaukseen tarvittava raha on vaikea järjestää vähävaraisuuden vuoksi. Kampanja on voimassa toistaiseksi.

Rekku Rescuen tukemien leikkausten hinnat ovat: kastraatio 40 euroa ja sterilaatio 60 euroa. Hintoihin sisältyy mikrosiru, joka rekisteröidään Siruhaku.fi -palveluun. Kissan tulee painaa vähintään 2 kiloa.

HUOM! Avustus ei ole tarkoitettu kissan hankinta hetkeen, koska silloin pitää olla mietitty, miten rahat riittävät eläimen eläinlääkärikuluihin ja hyvään hoitoon. Avustusta voi hakea tilanteeseen, jossa taloustilanne on muuttunut elämänmuutoksen, kuten sairauden tai työttömyyden myötä.

Lähetä sähköpostia Jutalle osoitteeseen jutta@rekkurescue.com ja perustele avuntarpeesi tuettuihin kissojen leikkauksiin. Kerro viestissä kissan nimi, sukupuoli, ikä ja puhelinnumerosi. Mainitse myös, minkä paikkakunnan tapahtumasta on kyse. Mikäli hyväksymme hakemuksesi, saat sähköpostilla ohjeet ensin omavastuuosuuden maksamisen ja maksun jälkeen ajan varaamiseen. Saat myös ohjeistuksen, mitä huomioida kissan leikkauspäivänä ja miten toimia leikkauksen jälkeen.

Leikkauskulu on todennäköisesti pienin eläinlääkärikulu kissasta sen elämän aikana, joten älä ota kissaa hetken mielijohteesta vaan varaudu sen hankintaan huolella myös taloudellisesti.

Katso täältä muiden paikkakuntien leikkauskampanjat.
_____________________

Djurskyddsföreningen Rekku Rescue och veterinären Minna Hakala i Kimito bedriver en steriliseringskampanj för bondkatter som är riktad till människor som sköter väl om sin katt men har svårt att finansiera kattens sterilisering pga medelsbrist. Kampanjen pågår tillsvidare.

Priset för av Rekku Rescue stödda steriliseringar är 40 € för hanar och 60 € för honor. I priset ingår microchip, som registreras hos Kattförbundet. Katten bör väga minst 2 kg.

OBS! Stödet är inte avsett för anskaffning av katt; då skall det finnas en plan för hur man klarar av djurets veterinärkostnader och uppehåll. Däremot kan man ansöka om bistånd då ens ekonomiska förhållanden förändrats pga t.ex. sjukdom eller arbetslöshet.

Skicka e-post till Jutta till adressen jutta@rekkurescue.com och motivera ditt behov för bistånd till steriliseringskostnaderna. Ange kattens namn, kön, ålder, samt ditt eget telefonnummer. Nämn också vilken orts kampanj det är fråga om.

Om vi godkänner din ansökan får du per e-post ett meddelande först om hur du betalar självrisken, och efter betalningen hur du reserverar tid.

Steriliseringen är sannolikt den lägsta veterinärkostnaden en katt drar på sig under sin livstid, så tänk efter noga innan du tar dig an en katt, också med tanke på din ekonomi.

Här hittar du våra steriliseringskampanjer på andra orter.