Kissakriisi-vetoomus keräsi lähes 60.000 allekirjoitusta

6.11.2020

Suomalaiset haluavat lain, joka suojelee kissoja paremmin.

SEY Suomen eläinsuojelu, Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESY ja Rekku Rescue ry käynnistivät lokakuun alussa vetoomuksen, jonka tavoitteena on Suomen kissaongelmaan puuttuminen lainsäädännön avulla. Kissakriisi-vetoomuksessa vaaditaan, että kissojen tunnistusmerkintä ja rekisteröinti säädetään pakolliseksi ja että leikkaamattomien kissojen vapaana ulkoilu sekä kissojen rajoittamaton lisäännyttäminen kielletään lailla.
Vetoomuksen allekirjoitti yhteensä 58 460 ihmistä, mikä ylitti tavoitteeksi asetetun 50 000 nimeä.

Kissojen hätään aletaan vihdoin heräämään

Kissakriisi-vetoomukseen kerättiin allekirjoituksia lokakuun ajan, mikä on tavallista lyhyempi kampanja-aika vetoomukselle. Eläinsuojelujärjestöt näkevät suuren allekirjoitusmäärän merkkinä positiivisesta asennemuutoksesta kissoja kohtaan.
– Vetoomus keräsi lyhyessä ajassa valtavan määrän nimiä. Kissojen hätään aletaan vihdoin herätä. Suomalaiset ovat ilmaisseet selvän halunsa ratkaista kissakriisi, sanoo SEY Suomen eläinsuojelun toiminnanjohtaja (vs.) Maria Lindqvist.

Lindqvistin mukaan vuosien kampanjointi on alkanut tuottaa tulosta, ja yhä useampi on tietoinen kissojen pitkään jatkuneesta ahdingosta.
– Kampanjan yhteydessä tuli esiin ihmisten turhautuminen poliittisen tahdon puuttumiseen kissojen auttamiseksi ja kissojen kärsimyksen jatkumiseen vuodesta toiseen, jatkaa Lindqvist.

Kissakriisi ei ratkea ilman lakimuutosta

Eläinsuojelujärjestöt peräänkuuluttavat yhteiskunnan vastuuta kissakriisin hoitamisesta. Suomen kissaongelman hoitaminen on jäänyt vapaaehtoisten eläinsuojelijoiden hoidettavaksi ja sitä on rahoitettu yksityisin lahjoitusvaroin.
– Kissaongelman ratkaiseminen vaatii poliittisia toimia ja yhteiskunnan vastuunkantoa. Tuntuu kohtuuttomalta, että tämän luokan eläinsuojeluongelma sälytetään vapaaehtoisten harteille, sanoo Helsingin eläinsuojeluyhdistys HESYn puheenjohtaja Nina Immonen.

Rekku Rescuen puheenjohtaja Sadri Wirzeniuksen mukaan vaaditut muutokset lainsäädäntöön olisivat myös poliittisilta päättäjiltä pitkään kaivattu kannanotto kissan arvostuksen parantamiseksi.
– Vaikka kissa on joillekin rakastettu perheenjäsen, on se edelleen liian monelle täysin arvoton. Asenteiden muuttamiseksi tarvitaan lainsäätäjiltä vahva viesti, että kissan laiminlyönti ei ole hyväksyttävää.

Eläinsuojelujärjestöjen esittämät lakimuutokset lisäisivät kissanomistajan lakisääteisiä velvollisuuksia ja auttaisivat eläinsuojeluviranomaisia puuttumaan epäkohtiin tehokkaammin.
– Eläinsuojeluviranomaisten puuttumista kissan huonoon hoitoon on vaikeuttanut puutteellinen ja pirstaleinen lainsäädäntö. Nyt on aika saada siihen muutos, Sadri Wirzenius sanoo.

Eläinsuojelujärjestöt toimittivat 17.12. kissakriisivetoomuksen maa- ja metsätalousministeriöön. Vetoomuksen vastaanotti erityisavustaja Satu Haapaniemi. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ei osallistunut vetoomuksen luovutustilaisuuteen.

Lue myös:

Eläinsuojelujärjestöt: Kissakriisin ratkaisemiseksi tarvitaan pikaisia muutoksia lainsäädäntöön

Kissa jäämässä ilman lakisääteisen tunnistusmerkinnän tuomaa turvaa