Allekirjoita kansalaisaloite: Tehdään Euroopasta turkistarhaton!

18.5.2022

Rekku Rescue on mukana tukemassa Fur Free Europe -kansalaisaloitetta turkistarhauksen ja tarhattujen turkisten myynnin kieltämiseksi Euroopassa.

Turkistarhoilla eläimet elävät ahtaissa oloissa pienissä karuissa häkeissä, joissa ne kärsivät muun muassa stereotyyppisestä käyttäytymisestä, kannibalismista ja monista sairauksista. Turkistarhoilla eläinten hyvinvointi ei voi koskaan toteutua.

Kampanjan tavoitteena on kerätä vuoden aikana vähintään miljoona allekirjoitusta eurooppalaiseen kansalaisaloitteeseen. Aloitteen voivat allekirjoittaa kaikki EU-kansalaiset. Suomessa tavoitteena on kerätä 100 000 allekirjoitusta. Kansalaisaloitekampanja kestää 18.5.2023 saakka.

Allekirjoita kansalaisaloite osoitteessa www.FurFreeEurope.fi.

Eurooppalainen kansalaisaloite Fur Free Europe vaatii EU:ta:

  • kieltämään turkistarhauksen ja
  • kieltämään turkistarhoilta peräisin olevien turkisten myynnin EU:ssa.

Fur Free Europe ei ole pelkkä vetoomus. Kun saavutamme miljoona vahvistettua allekirjoitusta, Euroopan komissio on velvollinen ottamaan aloitteen käsittelyyn ja ryhtymään toimiin.

Miksi turkistarhaus ja turkistuotteet pitää kieltää?

EPÄEETTISYYS

Luonnonvaraisten eläinlajien, kuten kettujen ja minkkien, lajityypillisiä käyttäytymistarpeita ei voida turkistarhoilla tyydyttää. Muitakaan lajeja, kuten kaneja ja chinchilloja, ei ole hyväksyttävää pitää pienissä häkeissä tai tappaa niiden turkin arvon vuoksi. Turkistarhaus on epäeettistä riippumatta siitä, missä sitä harjoitetaan, ja siksi vaadimme myös kieltämään turkistarhoilta peräisin olevien turkisten myynnin kaikkialla EU:ssa.

TERVEYSRISKIT

Turkistarhat aiheuttavat riskin eläinten ja ihmisten terveydelle. COVID-19-pandemian aikana koronavirus levisi sadoilla minkkitarhoilla, ja SARS-CoV-2-viruksen uusien varianttien havaittiin tarttuneen ihmisiin eläimistä.

KESTÄMÄTTÖMYYS

Turkistarhauksella on huomattavia ympäristövaikutuksia, ja se on vakava uhka luonnon monimuotoisuudelle. Turkistarhoilta karannut amerikanminkki on levinnyt laajalti koko EU:n alueelle, ja se on aiheuttanut haittoja Euroopan alkuperäiselle luonnonvaraiselle eläimistölle. Turkisten käsittelyssä ja värjäyksessä käytetään myrkyllisiä kemikaaleja.

Miksi juuri nyt?

Turkistarhaus ja turkistuotteet kuuluvat menneisyyteen: nyt on aika tehdä Euroopasta turkistarhaton. Meillä Euroopan unionissa on ennennäkemätön mahdollisuus kieltää turkistarhaus.

  • COVID-19 on aiheuttanut turkisalalle taloudellisen ja eläinten terveyteen liittyvän kriisin.
  • 12 jäsenmaata on hiljattain kehottanut Euroopan komissiota selvittämään vaihtoehtoja turkistarhauksen kieltämiseksi EU:ssa ja tekemään lakiesityksen tavoitteen saavuttamiseksi.
  • Euroopan komissio arvioi parhaillaan EU:n eläinten hyvinvointia koskevaa lainsäädäntöä. Arviointi tarjoaa tilaisuuden kieltää sekä turkistarhaus että turkistarhoilta peräisin olevien turkistuotteiden myynti. Sadat tuotemerkit ovat jo hylänneet turkikset vastatakseen asiakkaidensa eettisiin vaatimuksiin.

Mikä on eurooppalainen kansalaisaloite?

Eurooppalainen kansalaisaloite on ainutlaatuinen ja tehokas keino, jolla EU-kansalaiset voivat vaatia Euroopan komissiota tekemään uusia lakiesityksiä.

Kansalaisaloite ei ole pelkkä vetoomus. Kun aloite on saavuttanut miljoona vahvistettua allekirjoitusta, Euroopan komissio on velvollinen ottamaan aloitteen käsittelyyn ja vastaamaan siihen.