Yleistä

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kodittomien eläinten, erityisesti kissojen ja koirien, fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja asemaa.

Yhdistys tukee eläinsuojelun edistämistä sekä Suomessa että Virossa. Tavoitteenamme on vähentää kodittomien eläinten määrää tiedottamalla sterilointien tärkeydestä ja neuvomalla ihmisiä eläinten käytösongelmissa. Mahdollistamme sterilointikampanjoita sekä Suomessa että Virossa yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa.

Rekku Rescue ry on rekisteröitynyt tuojaksi Eviraan eli Elintarviketurvallisuusvirastoon ja noudattaa edelleen välitettäväksi tuotavien eläinten kohdalla kaupallisen tuonnin vaatimuksia. Yhdistyksen nimissä eläimiä kuljettavat henkilöt ovat käyneet eläinkuljettajakoulutuksen ja yhdistyksellä on Aluehallintoviraston (Avin) myöntämä eläinkuljettajalupa.

Rekku Rescue Ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Suomi

Kuluvana vuonna panostamme ensisijaisesti ennaltaehkäisevään eläinsuojeluun. Tavoitteenamme on järjestää maatiaiskissojen leikkauspäiviä ja sterilointikampanjoita eri puolilla Suomea, jotta ei-toivottuja kissanpentuja ei pääsisi syntymään. Leikkauspäiviä järjestämme joko yksin, yhdessä muiden eläinsuojeluyhdistysten tai muiden mahdollisten toimijoiden kanssa. Pyrimme löytämään uusia yhteistyöeläinlääkäreitä paikkakunnilta, joilla meillä ei vielä kontakteja ole.

Jatkamme myös resurssien puitteissa työtämme ongelmallisten kissapopulaatioiden parissa.

Kotien etsintä suomalaisille kissoille ja koirille jatkuu ennallaan.

Ylläpidämme kotihoitojärjestelmää, joka tarjoaa väliaikaishoitoa Suomessa oleville kodittomille kissoille ja koirille. Huolehdimme siitä, että kissa- ja koiravaraajamme ovat ammattitaitoisia ja tarjoamme heille koulutusta ja tukea tehtävässään. Myös kotihoitajille järjestetään tarpeen mukaan koulutustilaisuuksia. Huolehdimme eläinten asianmukaisesta ja laadukkaasta hoidosta kotihoitopaikoissamme ja välitämme tietoutta eteenpäin uusille omistajille.

Yhteistyötahojamme ovat mm. Kiikoisten löytöeläinpalvelu ja löytöeläintalo Sepsis. Avustamme yhteistyötahoja, yksittäisiä löytöeläintarhoja, muita eläinsuojelutyötä tekeviä tahoja sekä vähävaraisia yksityishenkilöitä resurssiemme mukaan ruoka- ja tarvikelahjoituksilla ja satunnaisesti myös rahalahjoituksin. Lisäksi teemme yhteistyötä eri eläinsuojeluviranomaisten kanssa.

Pääkaupunkiseudulla lainaamme loukkuja kissansa tai koiransa kadottaneille.

Viro

Virossa pääasiallisina yhteistyötarhoinamme ovat Pärnu varjupaik, Valga varjupaik, Läänemaa varjupaik ja Virumaa varjupaik. Vuoden aikana aloittelemme yhteistyötä Viljandi varjupaik ja Tallinn varjupaik kanssa. Yhteydenpito on tiivistä yhteistyötahojemme kanssa, ja pyrimme vierailemaan säännöllisesti yhteistyötarhoillamme. Pyrimme siihen, ettei yhteistyötarhoiltamme luovutettaisi yhtään kissaa ja koiraa steriloimattomana omaan kotiin.

Tuemme yhteistyötahojamme eläinten hoitokustannuksissa, erityisesti rokotuksissa ja steriloinneissa, jotta mahdollisimman moni koditon voisi löytää kotimaastaan kodin. Lisäksi tuemme heitä säännöllisillä ruoka- ja tarvikelahjoituksilla sekä tarvittaessa mahdollisuuksien mukaan rahalahjoituksilla. Tavoitteenamme on kohentaa löytöeläinten oloja paikan päällä tukemalla löytöeläintarhoja mm. eläintilojen kunnostustöissä.

Myös muiden virolaisten löytöeläintarhojen ja eläinsuojeluyhdistysten kanssa teemme yhteistyötä resurssiemme sen salliessa hallituksen erillispäätösten mukaan.

Etsimme harkinnan mukaan koteja Suomesta virolaisille koirille, joihin yhdistyksemme edustaja on tutustunut paikan päällä. Virolaisia kissoja lisätään sivuillemme koteja etsimään vain perustellusta syystä hallituksen erillisellä päätöksellä.

Tiedotus

Kuluvalla toimikaudella panostamme kattavaan ja monipuoliseen tiedottamiseen. Pääasiallisina tiedotuskanavina toimii jatkossakin yhdistyksen Facebook- sekä Internet-sivut www.rekkurescue.com. Lisäksi yhdistyksellä on Instagram-tili tunnuksella rekku_rescue_ry. Toimikauden aikana otamme käyttöön yhdistyksen uudet Internet-sivut. Rekkublogia hyödynnetään myös yhtenä tiedotuskanavana.

Jatkamme jäsenistölle tiedottamista sähköisillä jäsenkirjeillä. Tavoitteenamme on jäsenmäärän lisääminen sekä uusien henkilöiden saaminen mukaan yhdistyksen aktiiviseen toimintaan.

Varaihankinta

Panostamme varainhankintaan ja pyrimme ottamaan käyttöön uusia varainhankinnan keinoja kauden aikana.

Toimintamme mahdollistamiseksi järjestämme erilaisia kampanjakeräyksiä, harjoitamme kirpputoritoimintaa, myymme kannatustuotteitamme yhdistyksen nettisivuilta löytyvässä Rekkukaupassa sekä erilaisia lahjoitustuotteita Rekkutorilla Facebookissa.

Muuta

Osallistumme mahdollisuuksien mukaan erilaisiin tapahtumiin, mm. ELMA maaseutumessuille Helsingissä 10.–12.11.2017 ja Elomessuille Hämeenlinnassa 12.–13.8.2017. Järjestämme resurssiemme mukaan myös ruoka- ja tarvikekeräyksiä, kissojen ja koirien turvasirukampanjoita sekä muita mahdollisia tapahtumia ja tempauksia.

Pääkaupunkiseudulla jatkuu perinteinen maanantaimiitti jokaisen kuun toisena maanantaina, johon kaikki toiminnastamme kiinnostunut ovat tervetulleita mukaan.

Kokoukset

Yhdistys pitää vuonna 2017 sääntöjen mukaiset kevätkokouksen ja syyskokouksen. Tarpeen mukaan yhdistys kutsuu ylimääräisen kokouksen koolle. Hallitus kokoontuu tarvittaessa.